Changeset 95093 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Feb 12, 2016, 4:34:18 AM (4 years ago)
Author:
spip@…
Message:

[Salvatore] medias Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/medias/lang/medias_nl.php

  r93925 r95093  
  1111
  1212        // A
  13         'aucun_audio' => 'Geen geluidsband',
   13        'aucun_audio' => 'Geen geluidsbestand',
  1414        'aucun_document' => 'Geen document',
  15         'aucun_file' => 'Geen document',
  16         'aucun_image' => 'Geen beeld',
   15        'aucun_file' => 'Geen bestand',
   16        'aucun_image' => 'Geen afbeelding',
  1717        'aucun_video' => 'Geen video',
  18         'aucune_utilisation' => 'Dit document is nergens gebruikt',
   18        'aucune_utilisation' => 'Dit document wordt nergens gebruikt',
  1919        'aucune_vignette' => 'Geen verkleining',
  2020
  2121        // B
  2222        'bouton_ajouter_document' => 'Een document toevoegen',
  23         'bouton_ajouter_image' => 'Een beeld toevoegen',
  24         'bouton_ajouter_image_document' => 'Een beeld of een document toevoegen',
  25         'bouton_attacher_document' => 'Verbinden',
  26         'bouton_copier_local' => 'Copieren in het site',
  27         'bouton_download_depuis' => 'vanuit :',
   23        'bouton_ajouter_image' => 'Een afbeelding toevoegen',
   24        'bouton_ajouter_image_document' => 'Een afbeelding of een document toevoegen',
   25        'bouton_attacher_document' => 'Koppelen',
   26        'bouton_copier_local' => 'Kopiëren in het site',
   27        'bouton_download_depuis' => 'vanaf:',
  2828        'bouton_download_local' => 'mijn computer',
  2929        'bouton_download_par_ftp' => 'de server',
  3030        'bouton_download_par_mediatheque' => 'de mediatheek',
  3131        'bouton_download_sur_le_web' => 'internet',
  32         'bouton_enlever_document' => 'Losbinden',
  33         'bouton_enlever_supprimer_document' => 'Afschaffen',
  34         'bouton_enlever_supprimer_document_confirmation' => 'Ben je zeker het document willen afschaffen  ?',
  35         'bouton_modifier_document' => 'Wijzigen',
   32        'bouton_enlever_document' => 'Ontkoppelen',
   33        'bouton_enlever_supprimer_document' => 'Verwijderen',
   34        'bouton_enlever_supprimer_document_confirmation' => 'Weet je zeker dat je het document wilt verwijderen?',
   35        'bouton_modifier_document' => 'Aanpassen',
  3636        'bouton_parcourir' => 'Doorlopen...',
  37         'bouton_refresh_document' => 'Document opfrissen',
   37        'bouton_refresh_document' => 'Document verversen',
  3838        'bouton_remplacer_document' => 'Dit document vervangen',
  39         'bouton_remplacer_image' => 'Deze beeld vervangen',
  40         'bouton_remplacer_image_document' => 'Een beeld of een document vervangen',
  41         'bouton_supprimer' => 'Afschaffen',
  42         'bouton_supprimer_tous_orphelins' => 'Alle weesbestanden uitwissen',
  43         'bouton_supprimer_tous_orphelins_confirmation' => 'Ben je zeker om @nb@ weesbestanden  te willen uitwissen ?',
   39        'bouton_remplacer_image' => 'Deze afbeelding vervangen',
   40        'bouton_remplacer_image_document' => 'Een afbeelding of een document vervangen',
   41        'bouton_supprimer' => 'Verwijderen',
   42        'bouton_supprimer_tous_orphelins' => 'Alle weesbestanden verwijderen',
   43        'bouton_supprimer_tous_orphelins_confirmation' => 'Weet je zeker dat je @nb@ weesbestanden wilt verwijderen?',
  4444        'bouton_upload' => 'Uploaden',
  4545
  4646        // D
  47         'des_audios' => '@nb@ geluidsbanden',
   47        'des_audios' => '@nb@ geluidsbestanden',
  4848        'des_documents' => '@nb@ documenten',
  49         'des_files' => '@nb@ documenten',
  50         'des_images' => '@nb@ beelden',
  51         'des_utilisations' => '@nb@ gebruiken',
  52         'des_videos' => '@nb@ videosequenties',
   49        'des_files' => '@nb@ bestanden',
   50        'des_images' => '@nb@ afbeeldingen',
   51        'des_utilisations' => '@nb@ toepassingen',
   52        'des_videos' => '@nb@ videos',
  5353        'descriptif' => 'Beschrijving',
  5454        'document_attache_succes' => 'Het document werd bijgevoegd',
  55         'document_copie_locale_succes' => 'Het bestand werd in de site gekopieerd',
   55        'document_copie_locale_succes' => 'Het bestand werd op de site gekopieerd',
  5656        'document_installe_succes' => 'Het bestand werd opgeslagen',
  5757        'document_vu' => 'In de tekst geplaatst',
  5858        'documents' => 'Mediatheek',
  59         'documents_brises' => 'Gebroken',
  60         'documents_distants' => 'Afstandelijke',
   59        'documents_brises' => 'Verbroken',
   60        'documents_distants' => 'Remote',
  6161        'documents_locaux' => 'Lokaal',
  6262        'documents_non_publies' => 'Niet gepubliceerd',
  63         'documents_orphelins' => 'Ongebruikte',
  64         'documents_publies' => 'Gepubliceerde',
   63        'documents_orphelins' => 'Ongebruikt',
   64        'documents_publies' => 'Gepubliceerd',
  6565        'documents_tous' => 'Alles',
  66         'double_clic_inserer_doc' => 'Dubbelklik om deze snelkoppeling in de tekst te lassen.',
   66        'double_clic_inserer_doc' => 'Dubbelklik om deze snelkoppeling in de tekst te voegen.',
  6767
  6868        // E
   
  7070        'entree_titre_document' => 'Documenttitel:',
  7171        'entree_titre_image' => 'Afbeeldingstitel:',
  72         'erreur_aucun_document' => 'Deze document bestaat niet in de mediatheek ',
  73         'erreur_aucun_fichier' => 'Geen bestand wordt gevonden',
  74         'erreur_chemin_distant' => 'Afstandelijk bestand @nom@ werd niet gevonden',
   72        'erreur_aucun_document' => 'Dit document bestaat niet in de mediatheek ',
   73        'erreur_aucun_fichier' => 'Er werd geen bestand gevonden',
   74        'erreur_chemin_distant' => 'Remote bestand @nom@ werd niet gevonden',
  7575        'erreur_chemin_ftp' => 'Het gekozen bestand werd niet op de server gevonden',
  7676        'erreur_copie_fichier' => 'Onmogelijk het bestand @nom@ te kopiëren ',
  77         'erreur_dossier_tmp_manquant' => 'Er mist een voorlopige dossier om de bestanden te uploaden',
   77        'erreur_dossier_tmp_manquant' => 'Er ontbreekt een tijdelijke map om de bestanden te uploaden',
  7878        'erreur_ecriture_fichier' => 'Fout tijdens het schrijven van het bestand op de server',
  79         'erreur_format_fichier_image' => 'Het @nom@ formaat is ongeldig voor een beeld',
  80         'erreur_indiquez_un_fichier' => 'Wijs een bestand aan !',
  81         'erreur_insertion_document_base' => 'Onmogelijk het document @fichier@ in de databank op te slaan',
   79        'erreur_format_fichier_image' => 'Het @nom@ formaat is ongeldig voor een afbeelding',
   80        'erreur_indiquez_un_fichier' => 'Geef een bestand aan!',
   81        'erreur_insertion_document_base' => 'Onmogelijk het document @fichier@ in de database op te slaan',
  8282        'erreur_suppression_vignette' => 'Fout tijdens het uitwissen van de verkleining',
  83         'erreur_upload_type_interdit' => 'Het uploaden van bestanden uit de type van @nom@ is niet toegelaten',
   83        'erreur_upload_type_interdit' => 'Het uploaden van bestanden met type @nom@ is niet toegelaten',
  8484        'erreur_upload_vignette' => 'Fout tijdens het laden van de verkleining @nom@',
  8585        'erreurs' => '@nb@ fouten',
   
  8787
  8888        // F
  89         'fichier_distant' => 'Afstandelijk bestand',
  90         'fichier_manquant' => 'Missende bestand',
  91         'fichier_modifie' => 'Het bestand wordt veranderd. Klik op opslaan.',
  92         'format_date_incorrect' => 'Datum of uur is ongeldig',
   89        'fichier_distant' => 'Remote bestand',
   90        'fichier_manquant' => 'Ontbrekend bestand',
   91        'fichier_modifie' => 'Het bestand werd veranderd. Klik op opslaan.',
   92        'format_date_incorrect' => 'Datum of tijdstip is ongeldig',
  9393
  9494        // I
   
  9696        'id' => 'ID',
  9797        'image_tourner_180' => '180° draaien',
  98         'image_tourner_droite' => '90° naar rechts draaien',
  99         'image_tourner_gauche' => '90° naar links draaien',
  100         'info_doc_max_poids' => 'De documenten moeten verplicht minder dan @maxi@ wegen (dit bestand is @actuel@ zwaar).',
   98        'image_tourner_droite' => '90° rechtsom draaien',
   99        'image_tourner_gauche' => '90° linksom draaien',
   100        'info_doc_max_poids' => 'De documenten moeten verplicht minder dan @maxi@ groot zijn (dit bestand is @actuel@).',
  101101        'info_document' => 'Document',
  102102        'info_document_indisponible' => 'Dit document is niet beschikbaar',
   
  104104        'info_gauche_numero_document' => 'DOCUMENT NUMMER',
  105105        'info_hauteur' => 'Hoogte',
  106         'info_heure' => 'Uur',
   106        'info_heure' => 'Tijdstip',
  107107        'info_illustrations' => 'Illustraties',
  108         'info_image_max_poids' => 'De beelden moeten verplicht minder dan @maxi@ wegen (huidige bestand is @actuel@).',
  109         'info_image_max_taille' => 'De beelden moeten verplicht minder dan @maxi@ wegen (huidige bestand is @actuel@).',
   108        'info_image_max_poids' => 'De afbeeldingen moeten verplicht minder dan @maxi@ groot zijn (huidige bestand is @actuel@).',
   109        'info_image_max_taille' => 'De afbeeldingen moeten verplicht minder dan @maxi@ groot zijn (huidige bestand is @actuel@).',
  110110        'info_inclusion_directe' => 'Directe insluiting:',
  111111        'info_inclusion_vignette' => 'Insluiten van de miniatuurafbeelding:',
   
  116116        'info_modifier_document' => 'Document veranderen',
  117117        'info_portfolio' => 'Portfolio',
  118         'info_referencer_doc_distant' => 'Naar een document op internet verwijzen :',
   118        'info_referencer_doc_distant' => 'Naar een document op internet verwijzen:',
  119119        'info_sans_vignette' => 'Zonder verkleining',
  120         'info_statut_document' => 'Deze document is :',
   120        'info_statut_document' => 'Deze document is:',
  121121        'info_taille' => 'Gewicht',
  122         'info_telecharger' => 'Opladen vanf je computer:',
  123         'infos' => 'Technische infos',
   122        'info_telecharger' => 'Opladen vanaf je computer:',
   123        'infos' => 'Technische info',
  124124        'item_autoriser_selectionner_date_en_ligne' => 'Het mogelijk maken om de datum van elk document te wijzigen',
  125         'item_non_autoriser_selectionner_date_en_ligne' => 'De datum van de documenten is die van hun toevoegsel op de plaats',
   125        'item_non_autoriser_selectionner_date_en_ligne' => 'De datum van de documenten is die van hun toevoeging aan de site',
  126126
  127127        // L
  128         'label_activer_document_objets' => 'Documenten activeren voor volgende inhouden :',
   128        'label_activer_document_objets' => 'Documenten activeren voor volgende inhoud:',
  129129        'label_apercu' => 'Overzicht',
  130130        'label_caracteristiques' => 'Kenmerken',
  131         'label_credits' => 'Krediet',
   131        'label_credits' => 'Credit',
  132132        'label_fichier' => 'Bestand',
  133133        'label_fichier_vignette' => 'Verkleining',
  134         'label_paginer_par' => 'Pagineren door :',
  135         'label_parents' => 'Deze document is verbonden aan',
   134        'label_paginer_par' => 'Pagineren per:',
   135        'label_parents' => 'Deze document is gekoppeld aan',
  136136        'label_refdoc_joindre' => 'Document nummer',
  137         'lien_tout_enlever' => 'Alles uittrekken',
   137        'lien_tout_enlever' => 'Alles verwijderen',
  138138        'logo' => 'Logo',
  139139
  140140        // M
  141         'media_audio' => 'Geluidsbanden',
   141        'media_audio' => 'Geluidsbestand',
  142142        'media_file' => 'Andere',
  143         'media_image' => 'Beelden',
   143        'media_image' => 'Afbeeldingen',
  144144        'media_video' => 'Videosequenties',
  145         'miniature_automatique_active' => 'SPIP zal automatisch een verkleining van het beeld aanmaken',
   145        'miniature_automatique_active' => 'SPIP zal automatisch een verkleining van de afbeelding aanmaken',
  146146
  147147        // N
  148148        'nb_documents_attache_succes' => '@nb@ documenten werden bijgevoegd',
  149         'nb_documents_installe_succes' => '@nb@ bestanden opgeslagen met succes ',
   149        'nb_documents_installe_succes' => '@nb@ bestanden werden met succes opgeslagen ',
  150150
  151151        // O
   
  158158        'par_id' => 'ID',
  159159        'par_largeur' => 'Breedte',
  160         'par_taille' => 'Gewicht',
  161         'par_titre' => 'Title',
   160        'par_taille' => 'Grootte',
   161        'par_titre' => 'Titel',
  162162
  163163        // T
  164         'texte_documents_joints' => 'Je kan het toevoegen van documenten (teksten, afbeeldingen, multimedia, ...) bij artikels, rubrieken en andere toelaten. De bijgevoegde bestanden  kunnen vervolgens gekoppeld worden in het
  165 tekst of afzonderlijk getoond worden.',
  166         'texte_documents_joints_2' => 'Deze instelling verhindert de directe opname van beelden in artikels niet noch het inzetten van documenten rechtsreeks in de teksten van van andere inhouden.',
   164        'texte_documents_joints' => 'Je kan het toevoegen van documenten (teksten, afbeeldingen, multimedia, ...) bij artikelen, rubrieken en andere toelaten. De bijgevoegde bestanden kunnen vervolgens in de
   165tekst opgenomen worden of afzonderlijk worden getoond.',
   166        'texte_documents_joints_2' => 'Deze instelling verhindert de directe opname van afbeeldingen of andere inhoud in de tekst van een artikel of andere inhoud.',
  167167        'titre_documents_joints' => 'Bijlagen',
  168         'titre_page_documents_edit' => 'Het document veranderen: @titre@',
   168        'titre_page_documents_edit' => 'Document aanpassen: @titre@',
  169169        'tous_les_medias' => 'Alle medias',
  170170        'tout_dossier_upload' => 'Alles in de map @upload@',
  171         'tout_voir' => 'Alles zien',
   171        'tout_voir' => 'Alles bekijken',
  172172
  173173        // U
  174         'un_audio' => '1 geluidsband',
   174        'un_audio' => '1 geluidsbestand',
  175175        'un_document' => '1 document',
  176         'un_file' => '1 document',
  177         'un_image' => '1 beeld',
   176        'un_file' => '1 bestand',
   177        'un_image' => '1 afbeelding',
  178178        'un_video' => '1 videosequentie',
  179         'une_utilisation' => '1 gebruik',
   179        'une_utilisation' => '1 toepassing',
  180180        'upload_fichier_zip' => 'ZIP bestand',
  181181        'upload_fichier_zip_texte' => 'Het bestand dat je wil installeren is een ZIP bestand.',
  182         'upload_fichier_zip_texte2' => 'Dit bestand kan zijn :',
  183         'upload_info_mode_document' => 'In de portfolio neerzetten',
  184         'upload_info_mode_image' => 'Uit de portfolio ontnemen ',
  185         'upload_limit' => 'Dit bestand is te groot voor de server ; de maximale bestandsgrootte voor <i>upload</i> is @max@.',
  186         'upload_zip_conserver' => 'Het archief behouden na het unzippen',
  187         'upload_zip_decompacter' => 'uitgepakt en elk bestand geïnstalleerd op de site. De bestanden die op de site komen, zijn :',
  188         'upload_zip_mode_document' => 'Alle beelden in de portfolio neerleggen',
   182        'upload_fichier_zip_texte2' => 'Dit bestand kan zijn:',
   183        'upload_info_mode_document' => 'In de portfolio plaatsen',
   184        'upload_info_mode_image' => 'Uit de portfolio halen ',
   185        'upload_limit' => 'Dit bestand is te groot voor de server; de maximale bestandsgrootte voor <i>upload</i> is @max@.',
   186        'upload_zip_conserver' => 'Het archief bewaren na het unzippen',
   187        'upload_zip_decompacter' => 'uitgepakt en elk bestand geïnstalleerd op de site. De bestanden die op de site komen, zijn:',
   188        'upload_zip_mode_document' => 'Alle documenten in de portfolio plaatsen',
  189189        'upload_zip_telquel' => 'geïnstalleerd als gezipt (gecomprimeerd) bestand ;',
  190         'upload_zip_titrer' => 'Volgens de naam bestanden betitelen',
   190        'upload_zip_titrer' => 'Volgens de bestandsnaam betitelen',
  191191
  192192        // V
  193         'verifier_documents_brises' => 'Missende bestanden checken',
  194         'verifier_documents_inutilises' => 'Links van de documenten checken',
  195         'vignette_supprimee' => 'Verkleining wordt uitgewist'
   193        'verifier_documents_brises' => 'Ontbrekende bestanden checken',
   194        'verifier_documents_inutilises' => 'Links naar documenten checken',
   195        'vignette_supprimee' => 'Verkleining wordt verwijderd'
  196196);
  197197
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.