Changeset 95715 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 3, 2016, 4:34:01 AM (5 years ago)
Author:
spip@…
Message:

[Salvatore] dump Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/dump/lang/dump_nl.php

  r93915 r95715  
  1515
  1616        // B
  17         'bouton_restaurer_base' => 'De databank herstellen',
   17        'bouton_restaurer_base' => 'De database herstellen',
  1818
  1919        // C
   
  3535        'erreur_table_absente' => 'Tabel @table@ afwezig',
  3636        'erreur_table_donnees_manquantes' => 'Tabel @table@, gegevens ontbreken',
  37         'erreur_taille_sauvegarde' => 'De backup blijkt misgelukt. Het bestand @fichier@ is leeg of afwezig.',
   37        'erreur_taille_sauvegarde' => 'De backup blijkt te zijn mislukt. Het bestand @fichier@ is leeg of afwezig.',
  3838
  3939        // I
  4040        'info_aucune_sauvegarde_trouvee' => 'Geen backup gevonden',
  41         'info_restauration_finie' => 'Het is gedaan !. Da backup @archive@ werd op je site teruggezet. Je kan ',
   41        'info_restauration_finie' => 'Het is klaar!. Da backup @archive@ werd op je site teruggezet. Je kan ',
  4242        'info_restauration_sauvegarde' => 'Restauratie van de bescherming @archive@',
  4343        'info_sauvegarde' => 'Backup',
  4444        'info_sauvegarde_reussi_02' => 'De databank werd bewaard in @archive@. Je kan ',
  4545        'info_sauvegarde_reussi_03' => 'terugkeren naar het beheer',
  46         'info_sauvegarde_reussi_04' => 'op uw website.',
   46        'info_sauvegarde_reussi_04' => 'van jouw website.',
  4747        'info_selection_sauvegarde' => 'Je hebt gekozen om de backup @fichier@ terug te zetten. Deze handeling is onomkeerbaar !',
  4848
   
  6161        'sauvegarde_en_cours' => 'Back-up wordt uitgevoerd',
  6262        'sauvegardes_existantes' => 'Bestaande backups',
  63         'selectionnez_table_a_restaurer' => 'Selecteer de tabellen te terugzetten',
   63        'selectionnez_table_a_restaurer' => 'Selecteer de terug te zetten tabellen',
  6464
  6565        // T
  66         'texte_admin_tech_01' => 'Deze optie laat je toe de inhoud van de databank te bewaren in een bestand dat bewaard zal worden in de map @dossier@. Vergeet ook niet de volledige map @img@ te bewaren. Zij bevat alle afbeeldingen en bijlagen bij de artikels en rubrieken.',
  67         'texte_admin_tech_02' => 'Waarschuwing : deze backup kan ENKEL via een website worden teruggezet die onder dezelfde versie van SPIP is geïnstalleerd.  Men mag vooral niet « de databank legen » in de hoop de backup terug te kunnen plaatsen na het updaten van SPIP… Raadpleeg <a href= "@spipnet@">de documentatie van SPIP</a>.',
  68         'texte_restaurer_base' => 'De inhoud van de reservekopie van de databank terugzetten',
  69         'texte_restaurer_sauvegarde' => 'Deze optie laat je toe een eerder genomen reservekopie van de databank
  70  terug te plaatsen. Hiertoe dien je het bestand met de reservekopie
  71  te plaatsen in de map @dossier@.
  72  Wees voorzichtig met het gebruik van deze optie: <b>alle wijzigingen, eventuele verliezen, zijn
  73   onomkeerbaar.</b>',
  74         'texte_sauvegarde' => 'Een reservekopie maken van de inhoud van de databank',
  75         'texte_sauvegarde_base' => 'Reservekopie maken van de databank',
   66        'texte_admin_tech_01' => 'Deze optie laat je toe de inhoud van de database op te slaan in een bestand dat bewaard zal worden in de map @dossier@. Vergeet ook niet de volledige map @img@ te bewaren. Zij bevat alle afbeeldingen en bijlagen bij de artikelen en rubrieken.',
   67        'texte_admin_tech_02' => 'Waarschuwing: deze backup kan UITSLUITEND op een website worden teruggezet die onder dezelfde versie van SPIP is geïnstalleerd. Je moet vooral niet «de database ledigen» in de hoop de backup terug te kunnen zetten na het updaten van SPIP… Raadpleeg <a href= "@spipnet@">de documentatie van SPIP</a>.',
   68        'texte_restaurer_base' => 'De inhoud van de reservekopie van de database terugzetten',
   69        'texte_restaurer_sauvegarde' => 'Deze optie laat je toe een eerder genomen reservekopie van de database terug te plaatsen. Hiertoe dien je het bestand met de reservekopie te plaatsen in de map @dossier@.
   70 Wees voorzichtig met het gebruik van deze optie: <b>wijzigingen gaan verloren en de handeling is onomkeerbaar.</b>',
   71        'texte_sauvegarde' => 'Een reservekopie maken van de inhoud van de database',
   72        'texte_sauvegarde_base' => 'Reservekopie maken van de database',
  7673        'tout_restaurer' => 'Alle tabellen terugzetten',
  7774        'tout_sauvegarder' => 'Back-up van alle tabellen maken
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.