Changeset 95775 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 5, 2016, 4:32:58 AM (5 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

[Salvatore] soyezcreateurs Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'es' devrait être supprimée car trop peu traduite (0.60 %)
La langue 'it' devrait être supprimée car trop peu traduite (0.60 %)

Location:
_squelettes_/soyezcreateurs_net/trunk/plugins/soyezcreateurs/lang
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/trunk/plugins/soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs.xml

  r95464 r95775  
  11<traduction module="soyezcreateurs" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_squelettes_/soyezcreateurs_net/trunk/plugins/soyezcreateurs/lang/" reference="fr">
  2         <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=ca" total="448" traduits="368" relire="0" modifs="21" nouveaux="59" pourcent="82.14">
   2        <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=ca" total="168" traduits="150" relire="0" modifs="13" nouveaux="5" pourcent="89.29">
  33                <traducteur nom="merce" lien="http://trad.spip.net/auteur/merce" />
  44        </langue>
  5         <langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=de" total="448" traduits="388" relire="0" modifs="2" nouveaux="58" pourcent="86.61">
   5        <langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=de" total="168" traduits="160" relire="0" modifs="1" nouveaux="7" pourcent="95.24">
  66                <traducteur nom="kennethkeen" lien="http://trad.spip.net/auteur/kennethkeen" />
  77                <traducteur nom="RealET" lien="http://trad.spip.net/auteur/realet" />
  88        </langue>
  9         <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=en" total="448" traduits="426" relire="0" modifs="1" nouveaux="21" pourcent="95.09">
   9        <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=en" total="168" traduits="168" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1010                <traducteur nom="Benitron" lien="http://trad.spip.net/auteur/benitron" />
  1111                <traducteur nom="EScott" lien="http://trad.spip.net/auteur/escott" />
   
  1616                <traducteur nom="RealET" lien="http://trad.spip.net/auteur/realet" />
  1717        </langue>
  18         <langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=es" total="448" traduits="1" relire="0" modifs="0" nouveaux="447" pourcent="0.22">
   18        <langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=es" total="168" traduits="1" relire="0" modifs="0" nouveaux="167" pourcent="0.60">
  1919                <traducteur nom="JohnLonie" lien="http://trad.spip.net/auteur/johnlonie-6942" />
  2020                <traducteur nom="merce" lien="http://trad.spip.net/auteur/merce" />
  2121        </langue>
  22         <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=fr" total="448" traduits="448" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   22        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=fr" total="168" traduits="168" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2323        </langue>
  24         <langue code="it" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=it" total="448" traduits="1" relire="0" modifs="0" nouveaux="447" pourcent="0.22">
   24        <langue code="it" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=it" total="168" traduits="1" relire="0" modifs="0" nouveaux="167" pourcent="0.60">
  2525                <traducteur nom="JohnLonie" lien="http://trad.spip.net/auteur/johnlonie-6942" />
  2626        </langue>
  27         <langue code="nl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=nl" total="448" traduits="81" relire="0" modifs="3" nouveaux="364" pourcent="18.08">
   27        <langue code="nl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=nl" total="168" traduits="81" relire="0" modifs="3" nouveaux="84" pourcent="48.21">
  2828        </langue>
  29         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=sk" total="448" traduits="424" relire="0" modifs="8" nouveaux="16" pourcent="94.64">
   29        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=sk" total="168" traduits="162" relire="0" modifs="5" nouveaux="1" pourcent="96.43">
  3030                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  3131                <traducteur nom="RealET" lien="http://trad.spip.net/auteur/realet" />
  3232        </langue>
  33         <langue code="uk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=uk" total="448" traduits="310" relire="0" modifs="18" nouveaux="120" pourcent="69.20">
   33        <langue code="uk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=uk" total="168" traduits="101" relire="0" modifs="7" nouveaux="60" pourcent="60.12">
  3434                <traducteur nom="RealET" lien="http://trad.spip.net/auteur/realet" />
  3535                <traducteur nom="Retenodus" lien="http://trad.spip.net/auteur/retenodus" />
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/trunk/plugins/soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_ca.php

  r94366 r95775  
  4444        // C
  4545        'carte_monde' => 'Mapa del món',
  46         'cfg_affichage_affiche' => 'Mostrar',
  47         'cfg_affichage_impression' => 'Visualització completa',
  48         'cfg_affichage_impression_ex' => 'Mostrar un enllaç al capdamunt de la pàgina, que permeti visualitzar la totalitat del contingut de la branca (articles compresos) de cara a una impressió',
  49         'cfg_affichage_impression_label' => 'Visualització secció completa',
  50         'cfg_affichage_masquer' => 'Amagar',
  51         'cfg_affichage_nouveautes_ex' => 'Visualització d’un bloc "Què hi ha de nou" al cartutx de cada secció, que llista els nous articles de l’actual branca',
  52         'cfg_affichage_nouveautes_label' => 'Visualització de les novetats per branca',
  53         'cfg_affichage_plan_ex' => 'Aquest enllaç envia a una pàgina que llista tots els articles del lloc, classificats per ordre anticronològic</i>', # MODIF
  54         'cfg_affichage_plan_label' => 'Mostrar l’enllaç cap el pla anticronològic al cartutx <i>Què hi ha de nou?</i>',
  55         'cfg_affichage_zone_bandeau' => 'Visualització a la banda superior',
  56         'cfg_affichage_zone_principale' => 'Visualització a la zona del menú principal',
  57         'cfg_affichage_zone_secondaire' => 'Visualització a la zona del menú secundari', # MODIF
  58         'cfg_affichagelistedocuments' => 'Visualització de la llista dels documents adjunts',
  59         'cfg_affichagelistedocuments_cartouche' => 'A sota del requadre dels articles i de les seccions',
  60         'cfg_affichagelistedocuments_enbas' => 'A sota dels articles i de les seccions',
  61         'cfg_affichagelistedocuments_label' => 'Zona de publicació',
  62         'cfg_affichagelistedocuments_listeravecarticles' => 'Llistar els documents adjunts a un article a les llistes d’articles (centrals)',
  63         'cfg_affichagelistedocuments_noicon' => 'No mostrar la icona del document a les llistes',
  64         'cfg_affichagelistedocuments_nulpart' => 'Cap (desmarcar les altres opcions!)', # MODIF
  65         'cfg_affichagelistedocuments_redirectsiunique' => 'Redirecció cap el document si és únic i no hi ha cap text a dins de l’article',
  66         'cfg_afficher_titre_invisible' => 'Invisible: el text està tallat a la capçalera',
  67         'cfg_afficher_titre_label' => 'Publicació del nom del lloc',
  68         'cfg_afficher_titre_visible' => 'Visible: capçalera sense text tallat',
  69         'cfg_age_goodies' => 'Edat màxima dels goodies abans de ser arxivats',
  70         'cfg_agenda_futurseul' => 'Agenda en un futur',
  71         'cfg_agenda_ical_masque' => 'Visualització de la icona iCal en els esdeveniments',
  72         'cfg_agenda_ical_masque_label' => 'Amagar',
  73         'cfg_agenda_inscription' => 'Inscripció als esdeveniments',
  74         'cfg_agenda_inscription_label' => 'Autoritzar que els visitants (registrats) s’inscriguin als esdeveniments',
  75         'cfg_agendascolaire' => 'Agenda escolar',
  76         'cfg_agendathematique' => 'Publicació de l’agenda temàtica',
  77         'cfg_agendathematique_label' => 'Agenda temàtica (pla temàtica de les seccions i els articles de l’Agenda)',
  78         'cfg_alaune_label' => 'Número de "La primera pàgina"',
  79         'cfg_annuel' => 'Anual',
  80         'cfg_anonymatglobal' => 'Anonimat Global',
  81         'cfg_anonymatglobal_ex' => 'Permet que no aparegui el nom de l’autor d’un article',
  82         'cfg_anonymatglobal_label' => 'Anonimat global (pot ser reactivat article per article amb la Paraula-clau "DévoilerIdentite")',
  83         'cfg_apparence_header' => 'Aparença del capdamunt de la pàgina',
  84         'cfg_bandeau_annonce' => 'Visualització de la banda d’anuncis',
  85         'cfg_bandeau_contact' => 'Publicació de la banda de contacte',
  86         'cfg_bandeau_page' => 'A la banda d’encapçalament de la pàgina',
  87         'cfg_banniere_degrade' => 'Fons degradat',
  88         'cfg_banniere_lentilles' => 'Efecte de lentilles',
  89         'cfg_banniere_metal' => 'En metall',
  90         'cfg_bas_principale' => 'A sota del menú principal de navegació',
  91         'cfg_bulle_aide_label' => 'Globus d’ajuda mostrat originàriament pel navegador',
  92         'cfg_cadre_vignettes' => 'Marc miniatures (mode portal)',
  93         'cfg_cadreinfo' => 'Requadres informació',
  94         'cfg_cadrestexte' => 'Requadres de contingut',
  95         'cfg_cartouche' => 'Requadre "Què hi ha de nou", "Contingut"...',
  96         'cfg_choix_banniere_label' => 'Tria del banner (si no hi ha logotip de canvi d’imatge pel lloc)',
  97         'cfg_code_pub_google' => 'Codi Google per la banda de publicitat',
  98         'cfg_code_recherche_google' => 'Codi Google per la cerca i els botons del programari patrocinat',
  99         'cfg_code_stats_google' => 'Codi Google pels estats amb Google Analytics (format: UA-xxxxx-x)',
  100         'cfg_colonne_date' => 'Publicació al costat de la data d’actualització del lloc',
  101         'cfg_colonne_extra' => 'secundària (a sobre de les citacions)',
  102         'cfg_colonne_nav' => 'principal (a sobre d’Inici)',
  103         'cfg_colonne_nav_liens' => 'A baix de la zona del menú principal',
  104         'cfg_colonne_sec' => 'Publicació a sota de la zona de menú secundari',
  105         'cfg_contenu' => 'Contingut',
  106         'cfg_couleurs_css' => 'Configuració dels colors CSS',
  107         'cfg_couleurs_css_contenu' => 'Configuració dels colors CSS del contingut',
  108         'cfg_couleurs_css_lettre' => 'Configuració dels colors de les NewsLetters',
  109         'cfg_datepublication' => 'Visualització de la data de publicació',
  110         'cfg_datepublication_ex' => ' (si està desactivat, es pot tornar a activar article per article amb le Paraula Clau "DevoilerDate")',
  111         'cfg_datepublication_label' => 'Mostrar la data de publicació dels articles',
  112         'cfg_decalage_bas_label' => 'Desplaçar cap a sota del logotip si és a l’encapçalament (en píxel)',
  113         'cfg_decalage_droite_label' => 'Desplaçament cap a la dreta del logo si està present a l’encapçalament (en píxel)',
  114         'cfg_em' => 'en <b>em</b>',
  115         'cfg_entete_page' => 'Encapçalament de la pàgina',
  116         'cfg_ephemeride' => 'Efemèride',
  117         'cfg_ephemeride_label' => 'Publicació de l’efemèride',
  118         'cfg_evenements_label' => 'Publicació dels esdeveniments',
  119         'cfg_exemple' => 'Exemple: <strong>negreta</strong> i <em>cursiva</em>',
  120         'cfg_exemple_rendu' => 'Exemple d’interpretació',
  121         'cfg_explicationslogin' => 'Explicacions per la pàgina de login en accés restringit',
  122         'cfg_feedflare' => 'FeedFlare',
  123         'cfg_fond' => 'Fons',
  124         'cfg_fond_degrade' => 'Degradat',
  125         'cfg_footer' => 'Peu de pàgina',
  126         'cfg_formulaire_recherche' => 'Formulari de Cerca',
  127         'cfg_futur_seul' => 'Només en el futur',
  128         'cfg_geolocalisation_label' => 'Mostrar la geolocalització a sota de la cerca',
  129         'cfg_globale' => 'Global a tot el lloc',
  130         'cfg_goodies_label' => 'Número de goodies per secció (mode portal comunicant)',
  131         'cfg_googleplusun_explication' => '<a href="http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html">Google +1</a>: servei de Google per indicar als altres el seu interès per una pàgina.',
  132         'cfg_googleplusun_info' => 'Google +1',
  133         'cfg_googleplusun_non' => 'No mostrar el distintiu Google +1',
  134         'cfg_googleplusun_oui' => 'Mostrar el distintiu Google +1',
  135         'cfg_haut_footer' => 'Publicació al capdamunt del peu de pàgina',
  136         'cfg_hauteur' => 'Alçada',
  137         'cfg_hauteur_videoaccueil' => 'Alçada del vídeo d’inici (0 per alçada automàtica)',
  138         'cfg_header' => 'Capçalera',
  139         'cfg_identifiant_addthis' => 'Identificador <a href="http://www.addthis.com/">AddThis</a>',
  140         'cfg_indexation' => 'Indexació',
  141         'cfg_indexation_info' => 'Indexació del lloc pels motors de cerca',
  142         'cfg_indexation_non' => 'No indexar el lloc als motors de cerca',
  143         'cfg_indexation_oui' => 'Indexar el lloc als motors de cerca',
  144         'cfg_inf_rainette_ville' => 'Permet mostrar les condicions i les previsions meteorològiques d’una vila francesa gràcies a un codi disponible <a href="http://www.weather.com/outlook/weatherbycountry/france?from=enhsearch_reg">al lloc weather.com ®</a> .', # MODIF
  145         'cfg_info' => 'Configuració de la plantilla SigueuCreatius', # MODIF
  146         'cfg_largeur' => 'Amplada',
  147         'cfg_largeur_colonnes_centrales' => 'Amplada de cadascuna de les 3 columnes centrals',
  148         'cfg_largeur_conteneur' => 'Amplada del contenidor',
  149         'cfg_largeur_max_img' => 'Amplada màxima de les imatges (les imatges més grans es reduiran automàticament)',
  150         'cfg_largeur_menu_p' => 'Amplada del menú principal',
  151         'cfg_largeur_menu_sec' => 'Amplada del menú secundari (si està separat del primer)',
  152         'cfg_largeur_ombre' => 'Amplada de l’ombra al costat (simètric!)',
  153         'cfg_largeur_videoaccueil' => 'Amplada del vídeo d’inici (0 per una amplada automàtica)',
  154         'cfg_largeurs_colonnes' => 'Amplada de les columnes',
  155         'cfg_layout_accueil' => 'Inici',
  156         'cfg_layout_agencement' => 'Distribució',
  157         'cfg_layout_defaut' => 'Per defecte',
  158         'cfg_layout_gala' => 'Distribució de les columnes a la pàgina',
  159         'cfg_layout_gala_explications' => '<p>Distribució del lloc.<br />Pels articles i les seccions, la regulació es pot fer de manera individual afectant una de les paraules clau del format a aquestes darreres.</p>',
  160         'cfg_layout_gala_intro' => '<p>Basat en <a href="http://blog.html.it/layoutgala/" hreflang="en">Layout Gala</a></p>',
  161         'cfg_lien_clic' => 'Enllaç clic',
  162         'cfg_lien_non_visite' => 'Enllaç no visitat',
  163         'cfg_lien_survol' => 'Enllaç survol',
  164         'cfg_lien_visite' => 'Enllaç visitat',
  165         'cfg_locale_menu' => 'Local a cada sector del menú de dalt',
  166         'cfg_localement' => 'Només localment en la secció en curs',
  167         'cfg_logo' => 'Logotip',
  168         'cfg_logolocal' => 'Herència del logo de seccions',
  169         'cfg_logolocal_herite' => 'Logo heretat dels predecessors',
  170         'cfg_logolocal_label' => 'Mode',
  171         'cfg_logolocal_local' => 'Logo específic a cada secció',
  172         'cfg_maj' => 'Data d’actualització',
  173         'cfg_marges_colonnes_centrales' => 'Amplada del marge de cada costat dels blocs centrals.',
  174         'cfg_masque' => 'Amagar el pictograma de flux RSS a les pàgines (Lloc + Agenda)',
  175         'cfg_max_agenda_label' => 'Número màxim d’elements mostrats a sota de l’agenda',
  176         'cfg_menu_actif' => 'Menú actiu',
  177         'cfg_menu_clic' => 'Menú clic',
  178         'cfg_menu_footer_liens' => 'A peu de pàgina',
  179         'cfg_menu_haut' => 'Menús a dalt & a baix', # MODIF
  180         'cfg_menu_inactif' => 'Menú inactiu',
  181         'cfg_menu_survol' => 'Menú survol',
  182         'cfg_menuderoulant' => 'Menú desplegable', # MODIF
  183         'cfg_menuderoulant_deroule' => 'Desplegat',
  184         'cfg_menuderoulant_label' => 'Visualització',
  185         'cfg_menuderoulant_replie' => 'Replegat',
  186         'cfg_miniagenda' => 'Mini Agenda',
  187         'cfg_miniagenda_label' => 'Publicació de la mini agenda',
  188         'cfg_mode_affichage' => 'Tria del tipus de visualització del lloc',
  189         'cfg_mode_affichage_bandeau' => 'Publicació a la banda de dalt',
  190         'cfg_mode_affichage_citations_label' => 'Tipus de publicació de les citacions (si n’hi han)',
  191         'cfg_mode_affichage_dessus_contenu' => 'Publicació a sobre del contingut, de la mateixa amplada ',
  192         'cfg_mode_affichage_haut_label' => 'Tipus de publicació del menú de dalt (si n’hi ha)',
  193         'cfg_mode_affichage_label' => 'Tipus de publicació de la pàgina d’inici del lloc',
  194         'cfg_mode_affichage_logo_label' => 'Tipus de publicació del logotip (si n’hi ha)',
  195         'cfg_mode_bandeau_contact_label' => 'Tipus de publicació de la banda de contacte',
  196         'cfg_mode_communiquant' => 'Mostrar un portal de benvinguda del tipus comunicació',
  197         'cfg_mode_edito' => 'Publicació de l’Editorial',
  198         'cfg_mode_evenementiel' => 'Visualització d’un portal d’inici de tipus cronològic',
  199         'cfg_mode_international' => 'Visualització d’un portal de benvinguda de tipus internacional',
  200         'cfg_mode_mairie' => 'Publicació d’un portal d’inici del tipus ajuntament',
  201         'cfg_mode_nouveautes' => 'Publicació, en forma d’extracte, de les darreres novetats',
  202         'cfg_mode_portail' => 'Publicació d’un portal d’inici',
  203         'cfg_mode_portail_actu' => 'Visualització d’’un portal d’inici orientat a les actualitats',
  204         'cfg_nav' => 'Navegació',
  205         'cfg_nav_p' => 'Navegació principal',
  206         'cfg_nav_sec' => 'Navegació secundària',
  207         'cfg_navigationtransversale_label' => 'Navegació transversal',
  208         'cfg_navigationtransversalelocale' => 'Navegació transversal local',
  209         'cfg_nombres_quoideneuf' => 'Els números que hi ha de nou',
  210         'cfg_nombres_quoideneuf_lettres' => 'Els números què hi ha de nou per la NewsLetter',
  211         'cfg_non_secondaire' => 'No, la publicació a sota de la navegació secundària',
  212         'cfg_numero_cnil' => 'Publicació del número CNIL',
  213         'cfg_numero_cnil_label' => 'Núm. d’enregistrament CNIL',
  214         'cfg_numero_xiti' => 'Núm. d’inscripció Xiti',
  215         'cfg_ordre_quoideneuf_date' => 'Per data inversa de publicació',
  216         'cfg_ordre_quoideneuf_date_modif' => 'Per data inversa de modificació',
  217         'cfg_ordre_quoideneuf_label' => 'Classificació',
  218         'cfg_page' => 'Pàgina',
  219         'cfg_parametres_addthis' => 'Paràmetres AddThis',
  220         'cfg_parametres_google' => 'Paràmetres Google',
  221         'cfg_parametres_xiti' => 'Paràmetres XiTi',
  222         'cfg_pas_affichage_rss' => 'Mo mostrar-lo (excepte com logotip del Flux RSS)',
  223         'cfg_pas_datepublication' => 'Desactivació de la data de publicació',
  224         'cfg_pas_ephemeride' => 'Esdeveniment no publicat',
  225         'cfg_pied' => 'Peu de pàgina',
  226         'cfg_police_nav' => 'Font de la navegació',
  227         'cfg_police_texte' => 'Font de text',
  228         'cfg_polices_affichage' => 'Configuració de les fonts de visualització',
  229         'cfg_polices_tailles' => 'Configuració de la mida de les fonts',
  230         'cfg_position_flux_rss' => 'Flux RSS',
  231         'cfg_position_flux_rss_label' => 'Posició de la icona de flux RSS',
  232         'cfg_position_liens_nav' => 'Enllaços de navegació genèrics (posició i visualització)',
  233         'cfg_position_liens_nav_label' => 'Posició',
  234         'cfg_position_nuage' => 'Posició del nucli de marcadors',
  235         'cfg_px' => 'en <b>px</b>',
  236         'cfg_quoideneuf_label' => 'Número de "Què hi ha de nou"',
  237         'cfg_rainette_ville' => 'Codi Ciutat (Météo)',
  238         'cfg_realisation' => 'Realització',
  239         'cfg_redirection_ancien_site' => 'Redirecció cap al lloc antic',
  240         'cfg_rss_label' => 'Número RSS',
  241         'cfg_rss_label_ex' => 'Número de sindicacions visualitzades pel flux RSS a la navegació secundària',
  242         'cfg_scolaire' => 'Escolar (de setembre a desembre de l’any següent)',
  243         'cfg_sousmenulocaux' => 'Submenú local',
  244         'cfg_sousmenulocaux_ex' => 'Modifica el menú principal per, eventualment, no fer aparèixer les subseccions, excepte per la branca en curs',
  245         'cfg_sousmenulocaux_label' => 'Visualització de subseccions al menú principal ',
  246         'cfg_sponsor' => 'Aprecieu aquest esquelet, podeu manifestar-ho utilitzant aquest identificador per les publicitats i les cerques: @id@ (els esquelets corresponents els podeu descarregar a <a href="http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/extra/ads_column.html">ads_column.html</a> i a <a href="http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/navigation/ads_search.html">ads_search.html</a> i instal·lar-los a la vostra carpeta esquelets).',
  247         'cfg_systematiquement' => 'Sistemàticament',
  248         'cfg_taille_logos_max' => 'Mida màxima dels logos del menú alt i de la caixa d’eines', # MODIF
  249         'cfg_texte_bandeau_annonce' => 'Text de la cibertira d’anuncis al capdamunt del lloc ',
  250         'cfg_texte_bandeau_label' => 'Text de la tira de contacte del lloc',
  251         'cfg_texte_central' => 'Text central',
  252         'cfg_texte_explicationslogin' => 'Text d’explicació (autoritzades les dreceres tipogràfiques)',
  253         'cfg_texte_police_choisie' => 'Aquest text es mostra en la font seleccionada ',
  254         'cfg_textesiplanvide' => 'Text si el pla està buit',
  255         'cfg_textesiplanvide_label' => 'Text al mapa del web si aquest no té cap contingut',
  256         'cfg_titraille' => 'Títol',
  257         'cfg_titraille_ssniveaux' => 'Titulars',
  258         'cfg_tous_evenements' => 'Tots els esdeveniments',
  259         'cfg_type_agenda_label' => 'Agenda de tipus',
  260         'cfg_url_feedflare' => 'URL FeedFlare',
  261         'cfg_url_redirection' => 'URL del lloc antic (per redirecció 301 si l’article no existeix)',
  262         'cfg_url_xiti' => 'URL del vostre marcador Xiti',
  263         'cfg_vignettes' => 'Miniatures tipus portal',
  264         'cfg_vignettes_choix_auto' => 'Miniatures calculades automàticament',
  265         'cfg_vignettes_choix_graphiste' => 'Miniatures lliures (fetes per un grafista)',
  266         'cfg_vignettesauto' => 'Miniatures:',
  267         'cfg_zone_forum' => 'Configuració textos del fòrum',
  268         'cfg_zone_forum_invite' => 'Convida a participar al Fòrum',
  269         'cfg_zone_forum_laisser_vide' => 'Deixar buit per utilitzar el text per defecte.',
  270         'cfg_zone_forum_titre' => 'Títol de l’espai Fòrum',
  271         'cfg_zone_recherche_label' => 'Zona de visualització del formulari de cerca',
  27246        'chapitre_complet' => 'Capítol complet per imprimir',
  27347        'chapitre_complet_title' => 'Mostrar completament el contingut de la secció: ',
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/trunk/plugins/soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_de.php

  r94366 r95775  
  3939        // C
  4040        'carte_monde' => 'Welt Karte',
  41         'cfg_affichage_affiche' => 'Zufuegung',
  42         'cfg_affichage_impression' => 'Zufuegung fertig',
  43         'cfg_affichage_impression_ex' => 'Ein Link oben auf der Seitenanzeige, um den gesamten Inhalt des Zweiges (einschließlich Artikel) für einen Druck anzuzeigen',
  44         'cfg_affichage_impression_label' => 'Verfuegung Rubik fertig.',
  45         'cfg_affichage_masquer' => 'Ausblenden',
  46         'cfg_affichage_nouveautes_ex' => 'Zeigen Sie einen Block von ’Was gibt’s neues’ in der Patrone in jedem Rubik, Inserat neue Artikel der aktuellen Zweig an',
  47         'cfg_affichage_nouveautes_label' => 'Anzeige von Neuigkeiten des Zweigs',
  48         'cfg_affichage_plan_ex' => 'Senden Sie diesen Link zu einer Seite mit einer Liste aller Artikel auf der Website, sortiert nach gegenuhrzeigersinn',
  49         'cfg_affichage_plan_label' => 'Anzeigen den Link auf die gegenuhrzeigersinn-Ebene in der Block Was ist neu?',
  50         'cfg_affichage_zone_bandeau' => 'Im oberen Banner anzeigen',
  51         'cfg_affichage_zone_bandeau_annonce' => 'Im Bereich der Banner angekündigt anzuzeigen',
  52         'cfg_affichage_zone_content' => 'Anzeigen im Hauptabteilung',
  53         'cfg_affichage_zone_principale' => 'Anzeigen im Hauptmenu',
  54         'cfg_affichage_zone_secondaire' => 'Im Bereich der zweiten Menu angekündigt anzuzeigen',
  55         'cfg_affichagelistedocuments' => 'Zum liste der dazugefügten Artikel addieren',
  56         'cfg_affichagelistedocuments_cartouche' => 'Nach Unten der Patrone und der Rubriques',
  57         'cfg_affichagelistedocuments_enbas' => 'Nach unten des Artikels und Rubiks',
  58         'cfg_affichagelistedocuments_label' => 'Verfuegungs zone',
  59         'cfg_affichagelistedocuments_label_bloc' => 'Zone fuer Verfuegung des Blocks',
  60         'cfg_affichagelistedocuments_listeravecarticles' => 'Addieren die Dokumenten zum Artikeln in der Verzeichnis (Zentral)',
  61         'cfg_affichagelistedocuments_masquervus' => 'Die Dokumente nicht in der Verzeichnis fuegen',
  62         'cfg_affichagelistedocuments_noicon' => 'Ikonen nicht zu dokumente in dieser liste Fuegen.',
  63         'cfg_affichagelistedocuments_nulpart' => 'Null Teil (der andere Kaestchen ankreuzen!)',
  64         'cfg_affichagelistedocuments_redirectsiunique' => 'Umleitung an diesen Dokument ist original und nicht der Text vom Artikel.',
  65         'cfg_afficher_titre_invisible' => 'Unsichtbar: der Text wird in der Banner verbrannt',
  66         'cfg_afficher_titre_label' => 'Name der Site anzeigen',
  67         'cfg_afficher_titre_visible' => 'Sichtbar: der Text wird in der Banner verbrannt',
  68         'cfg_age_goodies' => 'Höchstalter von Goodies vor der Archivierung',
  69         'cfg_agenda_futurseul' => 'Tagesordnung in der Zukunft',
  70         'cfg_agenda_ical_masque' => 'Display das Symbol an den Veranstaltungen iCal',
  71         'cfg_agenda_ical_masque_label' => 'Ausblenden',
  72         'cfg_agenda_inscription' => 'Veranstaltungen-Anmeldung',
  73         'cfg_agenda_inscription_label' => 'Erlauben Sie (aufgezeichnete) Besuchern, sich für Veranstaltungen registrieren',
  74         'cfg_agendascolaire' => 'Schulkalendar',
  75         'cfg_agendathematique' => 'Thematische Kalenderanzeige',
  76         'cfg_agendathematique_label' => 'Thematische Agenda (thematische Plan der Themen und Gegenstände der Tagesordnung)',
  77         'cfg_alaune_label' => 'Titelseite',
  78         'cfg_annuel' => 'Jährliche',
  79         'cfg_anonymatglobal' => 'Globale Anonymität',
  80         'cfg_anonymatglobal_ex' => ' Den Namen der Autor eines Artikels nicht verraten',
  81         'cfg_anonymatglobal_label' => 'Insgesamt Anonymität (Artikel können mit dem Schlüsselwort ’DévoilerIdentite’ aktiviert werden)',
  82         'cfg_apparence_header' => 'Ansicht obere Seiten-teil',
  83         'cfg_bandeau_annonce' => 'Display-Anzeigen Banner',
  84         'cfg_bandeau_contact' => 'Programm anzeigen Kopfband',
  85         'cfg_bandeau_page' => 'In der Kopfzeile der Seitenstreifen',
  86         'cfg_banniere_degrade' => 'Hintergrundfarbverlauf',
  87         'cfg_banniere_lentilles' => 'Wirkung der Objektive',
  88         'cfg_banniere_metal' => 'Gebürstetes Metall',
  89         'cfg_bas_principale' => 'Ab der Hauptnavigation',
  90         'cfg_bulle_aide_label' => 'Blase durch den Browser zeigt an native Unterstützung',
  91         'cfg_cadre_vignettes' => 'Rahmen Daumennagel (Portal-Modus)',
  92         'cfg_cadreinfo' => 'Cadres info',
  93         'cfg_cadrestexte' => 'Frames Inhalt',
  94         'cfg_cartouche' => 'Wählen Sie unter ’Was ist neu’, ’Inhalt ’...',
  95         'cfg_choix_banniere_label' => 'Die Wahl der Banner (wenn kein Überschlag Logo für die Website)',
  96         'cfg_code_pub_google' => 'Google Code für das Banner-Werbung',
  97         'cfg_code_recherche_google' => 'Google Code für Forschung und gesponserte Software-Tasten',
  98         'cfg_code_stats_google' => 'Google Code für Statistik mit Google Analytics (UA-xxxxx-x-Format)',
  99         'cfg_colonne_date' => 'Aktualisierungsdatum neben der Website Anzeigen ',
  100         'cfg_colonne_extra' => 'Neben (über Zitate)',
  101         'cfg_colonne_nav' => 'Haupt (über Startseite)',
  102         'cfg_colonne_nav_liens' => 'Am unteren Rand der Hauptmenü-Bereich',
  103         'cfg_colonne_sec' => 'Am Fuße des Bereichs Untermenü anzeigen',
  104         'cfg_contenu' => 'Inhalt',
  105         'cfg_couleurs_css' => 'Die CSS-Farben-Konfiguration',
  106         'cfg_couleurs_css_contenu' => 'Der Inhalt CSS Farben Konfiguration',
  107         'cfg_couleurs_css_lettre' => 'Konfiguration der Farben des NewsLetters',
  108         'cfg_datepublication' => 'Anzeige des Datums der Veröffentlichung',
  109         'cfg_datepublication_ex' => ' (wenn deaktiviert, können Sie by-Klausel mit dem Schlüsselwort ’DevoilerDate’ reaktiviert werden)',
  110         'cfg_datepublication_label' => 'Das Datum der Veröffentlichung der Artikel anzeigen',
  111         'cfg_datepublication_maj' => 'Zeigen Sie nur das Datum der Aktualisierung',
  112         'cfg_datepublicationgoodies_ex' => 'Mode-Portal zu kommunizieren',
  113         'cfg_datepublicationgoodies_label' => 'Das Datum der Veröffentlichung der Anzeige <b>Goodies</b>',
  114         'cfg_debut_contenu' => 'Zu Beginn des Inhalts (schwebend oben rechts)',
  115         'cfg_decalage_bas_label' => 'Verschiebung nach unten wenn dieses Logo in der Kopfzeile steht (in Pixel)',
  116         'cfg_decalage_droite_label' => 'Falls in den Kopfzeile vorhanden, auf der rechten Seite des Logos zu verschieben,  (in Pixel)',
  117         'cfg_dessousbreves_communiquant_liens_label' => 'Links auf die Überschriften ’DessousBreves’ im kommunizieren Modus',
  118         'cfg_em' => 'en <b>em</b>',
  119         'cfg_entete_page' => 'Seitenkopf',
  120         'cfg_ephemeride' => 'Ephemeriden',
  121         'cfg_ephemeride_label' => 'Ephemeriden anzeigen',
  122         'cfg_evenements_label' => 'Anzeigen von Ereignissen',
  123         'cfg_exemple' => 'Beispiel: <strong>Fett</strong> und <em>kursiv</em>',
  124         'cfg_exemple_rendu' => 'Beispiel der Darstellung',
  125         'cfg_explicationslogin' => 'Erklärungen für die Login-Seite mit eingeschränktem Zugriff',
  126         'cfg_feedflare' => 'FeedFlare',
  127         'cfg_fin_contenu' => 'Am Ende des Inhalts, unten',
  128         'cfg_fond' => 'Hintergrund',
  129         'cfg_fond_degrade' => 'Farbverlauf',
  130         'cfg_footer' => 'Fußzeile',
  131         'cfg_formulaire_recherche' => 'Suchformular',
  132         'cfg_futur_seul' => 'Nur in die Zukunft',
  133         'cfg_geolocalisation_label' => 'Anzeige der Geolocalization unterhalb der Suche',
  134         'cfg_globale' => 'Insgesamt ganze Website',
  135         'cfg_goodies' => 'Extras',
  136         'cfg_goodies_label' => 'Anzahl der Extras nach Kategorie angezeigt (Modus kommunizieren Portal)',
  137         'cfg_googleplusun_explication' => '<A\'http //www.google.com/webmasters/ 1 / Taste / index.html \'> 1 </a> Google Google-Service, um zu anderen Interesse an einer Seite anzuzeigen.',
  138         'cfg_googleplusun_info' => 'Google +1',
  139         'cfg_googleplusun_non' => 'Google Abzeichen +1 nicht anzeigen',
  140         'cfg_googleplusun_oui' => 'Google Abzeichen +1  anzeigen',
  141         'cfg_haut_footer' => 'Oben der SeitenFuß anzeigen ',
  142         'cfg_hauteur' => 'Höhe',
  143         'cfg_hauteur_gis' => 'Höhenkarten (NNNpx Format)',
  144         'cfg_hauteur_videoaccueil' => 'Höhe der Video Überblick (0 für Höhe automatisch) ',
  145         'cfg_header' => 'Kopfzeil',
  146         'cfg_homeagenda_ex' => 'Die Ereignisse in verkündeten Portal modus im Zentrum der Seite anzeigen',
  147         'cfg_homeagenda_label' => 'Ereignisse auf der Homepage anzeigen',
  148         'cfg_identifiant_addthis' => 'Identitätssymbole <A folgender \'http://www.addthis.com/\'>addthis</a> ',
  149         'cfg_indexation' => 'Indexierung ',
  150         'cfg_indexation_info' => 'Indexierung des Websites durch Suchmaschinen ',
  151         'cfg_indexation_non' => 'Nicht zum Index der Website in den Suchmaschinen fügen',
  152         'cfg_indexation_oui' => 'Index der Website in den Suchmaschinen',
  153         'cfg_inf_rainette_ville' => 'Zum Anzeigen von Bedingungen und Prognosen über eine französische Stadt mit einem Code verfügbar <a href \'http://www.weather.com/outlook/weatherbycountry/france?from enhsearch_reg\'> von weather.com ® Webseite</a>.', # MODIF
  154         'cfg_info' => 'Konfiguration des Soyezcreateurs Skeletts',
  155         'cfg_largeur' => 'Breite',
  156         'cfg_largeur_colonnes_centrales' => 'Breite aller drei zentralen Säulen',
  157         'cfg_largeur_conteneur' => 'Breite des Containers',
  158         'cfg_largeur_max_img' => 'Maximale Breite der Bilder (die größere Bilder werden automatisch gekürzt)',
  159         'cfg_largeur_menu_p' => 'Breite des Hauptmenüs',
  160         'cfg_largeur_menu_sec' => 'Breite des sekundäre Menüs (falls separat vom ersten)',
  161         'cfg_largeur_ombre' => 'Breite der Schatten auf der Seite (symmetrisch)!',
  162         'cfg_largeur_slideshow_communiquant_etroite' => 'Auf 2 Spalten (Diashow und eine Textseite Spalte)',
  163         'cfg_largeur_slideshow_communiquant_label' => 'Breite der Diashow- in kommunizieren Modus',
  164         'cfg_largeur_slideshow_communiquant_large' => 'Eine einzelne Spalte (Breite des Websites)',
  165         'cfg_largeur_splickrbox' => 'Breite der Spalte mit den Splickrbox',
  166         'cfg_largeur_videoaccueil' => 'Breite des Video Überblick (0 für breite automatisch) ',
  167         'cfg_largeurs_colonnes' => 'Spaltenbreite',
  168         'cfg_layout_accueil' => 'Überblick ',
  169         'cfg_layout_agencement' => 'Anordnung ',
  170         'cfg_layout_defaut' => 'Standardmäßig',
  171         'cfg_layout_gala' => 'Spalten-Layout auf der Seite',
  172         'cfg_layout_gala_explications' => '<p>Layout der Website. &lt; Br / &gt; Artikel und Themen, die Anpassung erfolgt individuell durch Festlegen eines der Key-Wörter im Layout.</p>',
  173         'cfg_layout_gala_intro' => '<p>Auf der Grundlage von <a href \'http://blog.html.it/layoutgala/\' hreflang \'en\'> Layout-Gala</a></p>',
  174         'cfg_lien_clic' => 'Link klicken',
  175         'cfg_lien_non_visite' => 'Nicht besuchter link',
  176         'cfg_lien_survol' => 'Link Übersicht',
  177         'cfg_lien_visite' => 'Besuchte Link',
  178         'cfg_locale_menu' => 'Lokal auf jedem Sektor der oberen Menüleiste',
  179         'cfg_localement' => 'Nur lokal zum aktuellen Thema',
  180         'cfg_logo' => 'Logo',
  181         'cfg_logolocal' => 'Vermächtnis des Logos der Themen',
  182         'cfg_logolocal_herite' => 'Logo von Vorfahren geerbt',
  183         'cfg_logolocal_label' => 'Mode',
  184         'cfg_logolocal_local' => 'Spezifische Logo jeder Rubrik ',
  185         'cfg_maj' => 'Datum der Aktualisierung ',
  186         'cfg_marges_colonnes_centrales' => 'Breite der Spielraum von jeder Seite der zentralen Blöcke. ',
  187         'cfg_masque' => 'Piktogramm Ausblenden bei RSS-Feed  auf den Seiten (WebSite + Kalender)',
  188         'cfg_max_agenda_label' => 'Maximale Anzahl von Elementen in dem Kalender angezeigt',
  189         'cfg_menu_actif' => 'Aktive Menu ',
  190         'cfg_menu_affichagelogo_label' => 'Anzeige des Logos',
  191         'cfg_menu_clic' => 'Klicken Sie im Menü',
  192         'cfg_menu_footer_liens' => 'In der Fußzeile',
  193         'cfg_menu_haut' => 'Im Menü oben',
  194         'cfg_menu_haut_affichagelogo_deroulant' => 'Drop-Down-Menüs',
  195         'cfg_menu_haut_affichagelogo_deroulant_non' => 'Nur der Text angezeigt',
  196         'cfg_menu_haut_affichagelogo_logoonly' => 'Anzeige nur des Logos',
  197         'cfg_menu_haut_affichagelogo_logoplustexte' => 'Anzeige des Logos und unter der Überschrift',
  198         'cfg_menu_inactif' => 'Inaktive Menü',
  199         'cfg_menu_survol' => 'Menü-Übersicht',
  200         'cfg_menuderoulant' => 'Drop-Down-Menü am oberen Rand',
  201         'cfg_menuderoulant_deroule' => 'Entfaltete',
  202         'cfg_menuderoulant_label' => 'Anzeigen',
  203         'cfg_menuderoulant_replie' => 'Gefaltete',
  204         'cfg_menuderoulantgauche' => 'Linkes Menü',
  205         'cfg_miniagenda' => 'Mini-Kalender',
  206         'cfg_miniagenda_label' => 'Anzeige von der Mini-Kalender',
  207         'cfg_mode_affichage' => 'Wahl des Modus der Anzeige der Website',
  208         'cfg_mode_affichage_bandeau' => 'Im oberen Banner anzeigen',
  209         'cfg_mode_affichage_citations_label' => 'Anzeigedauer der Zitate (sofern vorhanden)',
  210         'cfg_mode_affichage_deepmenu_arborescent' => 'Die gesamte Struktur',
  211         'cfg_mode_affichage_deepmenu_deroulant' => 'Nur die erste Ebene',
  212         'cfg_mode_affichage_deepmenu_label' => 'Tiefe des oberen Menü',
  213         'cfg_mode_affichage_deepmenu_rien' => 'Kein Drop-Down-Menü',
  214         'cfg_mode_affichage_dessus_contenu' => 'Über den Inhalt, der die gleiche Breite anzeigen',
  215         'cfg_mode_affichage_haut_label' => '(Sofern vorhanden) oberen Menü Anzeigemodus',
  216         'cfg_mode_affichage_label' => 'Anzeigemodus der Homepage der Website',
  217         'cfg_mode_affichage_logo_label' => 'Anzeigemodus des Logos (falls vorhanden)',
  218         'cfg_mode_bandeau_contact_label' => 'Die Touch-Panel-Display-Modus',
  219         'cfg_mode_blog' => 'Anzeige von einem Portal Typ Blog Startseite',
  220         'cfg_mode_communiquant' => 'Anzeigen von einen kommunizierenden Homepage Portal',
  221         'cfg_mode_edito' => 'Anzeigen der Edito',
  222         'cfg_mode_evenementiel' => 'Anzeigen eines Ereignistyps des Homeportal',
  223         'cfg_mode_international' => 'Anzeigen eines Ereignistyps des Homeportal',
  224         'cfg_mode_mairie' => 'Anzeige eines Portal Typs Rathaus Startseite',
  225         'cfg_mode_nouveautes' => 'Auszug aus der aktuellen Anzeige',
  226         'cfg_mode_portail' => 'Anzeige der Startseite portal',
  227         'cfg_mode_portail_actu' => 'Anzeige eines Nachrichten-Startseite-orientierten Portals',
  228         'cfg_nav' => 'Navigation',
  229         'cfg_nav_p' => 'Hauptnavigation',
  230         'cfg_nav_sec' => 'Sekundäre navigation',
  231         'cfg_navigationtransversale_label' => 'Übergreifende navigation',
  232         'cfg_nombres_quoideneuf' => 'Les nombres quoi de neuf',
  233         'cfg_nombres_quoideneuf_lettres' => 'Zahlen, die für den Newsletter neu sind',
  234         'cfg_non_secondaire' => 'Nein, am unteren Rand der sekundären Navigation anzeigen',
  235         'cfg_notfoundorg' => 'not Found.org',
  236         'cfg_notfoundorg_explication' => 'Schlüssel (Key), greifen auf <a href \'http://notfound.org/index.php?locale fr_FR\' target \'_blank\'> nicht Found.org</a>',
  237         'cfg_notfoundorg_key' => 'key',
  238         'cfg_nouveautes' => 'Nachrichten',
  239         'cfg_numero_cnil' => 'Anzeige CNIL Nummer',
  240         'cfg_numero_cnil_label' => 'CNIL Anmeldung No.',
  241         'cfg_numero_xiti' => 'Xiti Registration No.',
  242         'cfg_ordre_quoideneuf_date' => 'Datum umgekehrt Veröffentlichung ',
  243         'cfg_ordre_quoideneuf_date_modif' => 'Datum umgekehrt der Änderung ',
  244         'cfg_ordre_quoideneuf_label' => 'Klassifikation',
  245         'cfg_page' => 'Seite',
  246         'cfg_parametres_addthis' => 'Parameter AddThis',
  247         'cfg_parametres_google' => 'Google-Einstellungen',
  248         'cfg_parametres_xiti' => 'XiTi Einstellungen',
  249         'cfg_pas_affichage_rss' => 'Zeigt es nicht (außer als Logo des RSS-Feeds)',
  250         'cfg_pas_datepublication' => 'Deaktivierung der Veröffentlichung',
  251         'cfg_pas_ephemeride' => 'Ephemeriden nicht angezeigt',
  252         'cfg_pied' => 'Fußzeile',
  253         'cfg_polices_affichage' => 'Konfiguration von Display-Schriften',
  254         'cfg_polices_tailles' => 'Konfiguration der Größe der Schriftarten',
  255         'cfg_position_cartouche' => 'Position der Navigation Patrone',
  256         'cfg_position_flux_rss' => 'RSS-feed',
  257         'cfg_position_flux_rss_label' => 'Stellung des RSS-feed-Symbol',
  258         'cfg_position_liens_nav' => 'Generische Navigationslinks (Position und Anzeige)',
  259         'cfg_position_liens_nav_label' => 'Position',
  260         'cfg_position_logooutils_label' => 'Position der Werkzeuge',
  261         'cfg_position_logooutils_mixte' => 'Unterschiedliche Positionierung auf der homepage',
  262         'cfg_position_logooutils_toutletempshaut' => 'Ständig im Seitenkopf',
  263         'cfg_px' => 'In <B>PX</B> ',
  264         'cfg_quoideneuf_label' => 'Anzahl der ’Was ist neu’',
  265         'cfg_rainette_ville' => 'City Code (Wetter)',
  266         'cfg_realisation' => 'Realisierung',
  267         'cfg_redirection_ancien_site' => 'Umleitung auf der alten Website',
  268         'cfg_rss_label' => 'Anzahl RSS',
  269         'cfg_rss_label_ex' => 'Anzahl der Syndications RSS-Feed in der Sekundärnavigation angezeigt',
  27041        'chapitre_complet' => 'Vollständige Kapitel für den Druck',
  27142        'chapitre_complet_title' => 'Gesamte Anzeigen des Inhalts des Themas:',
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/trunk/plugins/soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_en.php

  r95464 r95775  
  4545        // C
  4646        'carte_monde' => 'World map',
  47         'cfg_affichage_affiche' => 'Display',
  48         'cfg_affichage_impression' => 'Full display',
  49         'cfg_affichage_impression_ex' => 'Provide a link at the top of the page enabling the display of all the contents of the branch (including articles) in print preview mode',
  50         'cfg_affichage_impression_label' => 'Display entire section :',
  51         'cfg_affichage_masquer' => 'Hide',
  52         'cfg_affichage_nouveautes_ex' => 'Display a "What’s new" block in the panel for each section, listing the new articles in the current branch',
  53         'cfg_affichage_nouveautes_label' => 'Diplay the news by branch',
  54         'cfg_affichage_plan_ex' => 'This link connects to a page listing all the articles on the site, sorted in reverse chronological order</i>',
  55         'cfg_affichage_plan_label' => 'Dispay the link to the antichronological map in the cartridge <i>What news ?</i>',
  56         'cfg_affichage_zone_bandeau' => 'Display in the top banner',
  57         'cfg_affichage_zone_bandeau_annonce' => 'Display in the area of ​​the announcement banner',
  58         'cfg_affichage_zone_principale' => 'Display in the main menu area',
  59         'cfg_affichage_zone_secondaire' => 'Display in the secondary menu area',
  60         'cfg_affichagelistedocuments' => 'Dispaly attached documents',
  61         'cfg_affichagelistedocuments_cartouche' => 'Underneath the area containing the articles and sections',
  62         'cfg_affichagelistedocuments_enbas' => 'Under the articles and sections',
  63         'cfg_affichagelistedocuments_label' => 'Zone of display',
  64         'cfg_affichagelistedocuments_listeravecarticles' => 'List the documents attached to an article in the (central) list of articles',
  65         'cfg_affichagelistedocuments_masquervus' => 'Do not display the documents inserted in the content',
  66         'cfg_affichagelistedocuments_noicon' => 'Do not display the icon of the document in the lists',
  67         'cfg_affichagelistedocuments_nulpart' => 'Nowhere (unchecks the other options!)',
  68         'cfg_affichagelistedocuments_redirectsiunique' => 'Redirection to the document if there is only one, and if there is no text in the article',
  69         'cfg_afficher_titre_invisible' => 'Invisible: the text is overwritten by the banner',
  70         'cfg_afficher_titre_label' => 'Dispaly of the site name',
  71         'cfg_afficher_titre_visible' => 'Visible: banner without overwriting the text',
  72         'cfg_age_goodies' => 'Maximum age of goodies before archival',
  73         'cfg_agenda_futurseul' => 'Agenda in the future',
  74         'cfg_agenda_ical_masque' => 'Display the iCal icon in the events',
  75         'cfg_agenda_ical_masque_label' => 'Hide',
  76         'cfg_agenda_inscription' => 'Events subscription',
  77         'cfg_agenda_inscription_label' => 'Authorise (registered) visitors to subscribe to events',
  78         'cfg_agendascolaire' => 'Academic agenda',
  79         'cfg_agendathematique' => 'Display the thematic agenda',
  80         'cfg_agendathematique_label' => 'Thematic agenda (thematic mac of section and articles of the agenda)',
  81         'cfg_alaune_label' => 'Number of "Front page" items',
  82         'cfg_annuel' => 'yearly',
  83         'cfg_anonymatglobal' => 'Global anonymity',
  84         'cfg_anonymatglobal_ex' => 'Used to obscure the names of the article authors',
  85         'cfg_anonymatglobal_label' => 'Global anonymity (can be enabled article by article with the "DévoilerIdentite" keyword)',
  86         'cfg_apparence_header' => 'Likeness of the header',
  87         'cfg_bandeau_annonce' => 'Display the announcement banner',
  88         'cfg_bandeau_contact' => 'Display the contact banner',
  89         'cfg_bandeau_page' => 'In the header banner of the page',
  90         'cfg_banniere_degrade' => 'Background gradient',
  91         'cfg_banniere_lentilles' => 'Lens effect',
  92         'cfg_banniere_metal' => 'Brushed metal',
  93         'cfg_bas_principale' => 'At the bottom of the main navigation menu ',
  94         'cfg_bulle_aide_label' => 'Balloon help displayed natively by the browser',
  95         'cfg_cadre_vignettes' => 'Frame thumbnails (portal mode)',
  96         'cfg_cadreinfo' => 'Info panels',
  97         'cfg_cadrestexte' => 'Content panels',
  98         'cfg_cartouche' => 'Block for "New and Updated", "Contents"...',
  99         'cfg_choix_banniere_label' => 'Choice of the banner (if no survey logo for the site)',
  100         'cfg_code_pub_google' => 'Google code for banner ads',
  101         'cfg_code_recherche_google' => 'Google code for the search and sponsored software buttons',
  102         'cfg_code_stats_google' => 'Code for Google stats with Google Analytics (example : UA-xxxxx-x)',
  103         'cfg_colonne_date' => 'Display next to the date of update site',
  104         'cfg_colonne_extra' => 'secondary (above the quotations)',
  105         'cfg_colonne_nav' => 'main (above the Welcome)',
  106         'cfg_colonne_nav_liens' => 'Underneath the main menu section',
  107         'cfg_colonne_sec' => 'Display at the bottom of the secondary menu',
  108         'cfg_contenu' => 'Content',
  109         'cfg_couleurs_css' => 'Configuring CSS colors',
  110         'cfg_couleurs_css_contenu' => 'Configuring CSS colors of the content',
  111         'cfg_couleurs_css_lettre' => 'Configuration of the NewsLetter colours',
  112         'cfg_datepublication' => 'Displaying the publication date',
  113         'cfg_datepublication_ex' => ' (if disabled, it can de enabled article per article withe the "DevoilerDate" keyword)',
  114         'cfg_datepublication_label' => 'Display the publication date for articles',
  115         'cfg_datepublication_maj' => 'Show only the date of update',
  116         'cfg_datepublicationgoodies_ex' => 'In Communicating portal mode',
  117         'cfg_datepublicationgoodies_label' => '<b>Goodies</b> publication date display',
  118         'cfg_debut_contenu' => 'At the start of the content (float at the top right)', # Je ne suis pas certain de la traduction de "flottant"; c'est un peu difficile sans contexte
  119         'cfg_decalage_bas_label' => 'Shift downwards if the logo in the header (in pixels)',
  120         'cfg_decalage_droite_label' => 'Shift to the right of the logo if present in the header (in pixels)',
  121         'cfg_em' => 'on <b>em</b>',
  122         'cfg_entete_page' => 'Header',
  123         'cfg_ephemeride' => 'Ephemeris',
  124         'cfg_ephemeride_label' => 'Display the ephemeris',
  125         'cfg_evenements_label' => 'Display of the events',
  126         'cfg_exemple' => 'Example : <strong>bold</strong> and <em>italics</em>',
  127         'cfg_exemple_rendu' => 'Rendering example',
  128         'cfg_explicationslogin' => 'Explanations for the restricted access login page',
  129         'cfg_feedflare' => 'FeedFlare',
  130         'cfg_fin_contenu' => 'At the end of the content, at the bottom',
  131         'cfg_fond' => 'Background',
  132         'cfg_fond_degrade' => 'Gradient',
  133         'cfg_footer' => 'Footer',
  134         'cfg_formulaire_recherche' => 'Search Form',
  135         'cfg_futur_seul' => 'Only in the future',
  136         'cfg_geolocalisation_label' => 'Display the geolocalisation below the search',
  137         'cfg_globale' => 'Global for all the site',
  138         'cfg_goodies_label' => 'Number of goodies displayed by section (communicating portal mode)',
  139         'cfg_googleplusun_explication' => '<a href="http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html">Google +1</a> : Google service to tell others of your interest in a page.',
  140         'cfg_googleplusun_info' => 'Google +1',
  141         'cfg_googleplusun_non' => 'Do not display the Google +1 badge',
  142         'cfg_googleplusun_oui' => 'Display the Google +1 badge',
  143         'cfg_haut_footer' => 'Display at the top of the footer',
  144         'cfg_hauteur' => 'Height',
  145         'cfg_hauteur_videoaccueil' => 'Height of the intro video (0 for automatic height)',
  146         'cfg_header' => 'Header',
  147         'cfg_homeagenda_ex' => 'Concerns the events displayed in portal mode in the centre of the page',
  148         'cfg_homeagenda_label' => 'Event display on home page',
  149         'cfg_identifiant_addthis' => 'Identifiant <a href="http://www.addthis.com/">AddThis</a>',
  150         'cfg_indexation' => 'Indexing',
  151         'cfg_indexation_info' => 'Site indexing by search engines',
  152         'cfg_indexation_non' => 'Don’t indexing the site by search engines',
  153         'cfg_indexation_oui' => 'Index the site in search engines',
  154         'cfg_inf_rainette_ville' => 'Used to display the current and forecast weather conditions for a French town using a code available from <a href="http://www.weather.com/outlook/weatherbycountry/france?from=enhsearch_reg">the weather.com ® site</a> .', # MODIF
  155         'cfg_info' => 'Configuration of SoyezCréateurs',
  156         'cfg_largeur' => 'Width',
  157         'cfg_largeur_colonnes_centrales' => 'Width of each of the 3 central columns',
  158         'cfg_largeur_conteneur' => 'Width of the container',
  159         'cfg_largeur_max_img' => 'Maximum width of images (the larger images will be automatically reduced)',
  160         'cfg_largeur_menu_p' => 'Width of main menu',
  161         'cfg_largeur_menu_sec' => 'Width of the secondary menu (if not separated of the first)',
  162         'cfg_largeur_ombre' => 'Width of the shadow on the side (symmetrical!)',
  163         'cfg_largeur_splickrbox' => 'Width of the column that contains the Splickrbox',
  164         'cfg_largeur_videoaccueil' => 'With of the video home screen (0 for automatic sizing)',
  165         'cfg_largeurs_colonnes' => 'Column Widths',
  166         'cfg_layout_accueil' => 'Home',
  167         'cfg_layout_agencement' => 'Layout',
  168         'cfg_layout_defaut' => 'Default',
  169         'cfg_layout_gala' => 'Columns layout on the page',
  170         'cfg_layout_gala_explications' => '<p>Layout of the site.<br />For articles and sections, the setting can be done on an individual by assigning a layout of keywords to them.</p>',
  171         'cfg_layout_gala_intro' => '<p>Based on <a href="http://blog.html.it/layoutgala/" hreflang="en">Layout Gala</a></p>',
  172         'cfg_lien_clic' => 'Click link',
  173         'cfg_lien_non_visite' => 'Non-visited link',
  174         'cfg_lien_survol' => 'Link overview',
  175         'cfg_lien_visite' => 'Visited link',
  176         'cfg_locale_menu' => 'Local to each area of the top menu',
  177         'cfg_localement' => 'Only locally to the current section',
  178         'cfg_logo' => 'Logo',
  179         'cfg_logolocal' => 'Inherit the section logos',
  180         'cfg_logolocal_herite' => 'Logo inherited from parent objects',
  181         'cfg_logolocal_label' => 'Mode',
  182         'cfg_logolocal_local' => 'Specific logos for each section',
  183         'cfg_maj' => 'Update date',
  184         'cfg_marges_colonnes_centrales' => 'Margin width of each side of the central blocks.',
  185         'cfg_masque' => 'Hide the RSS pictogram on the (Site + Agenda) pages',
  186         'cfg_max_agenda_label' => 'Maximum number of events listed under the agenda',
  187         'cfg_menu_actif' => 'Active menu',
  188         'cfg_menu_affichagelogo_label' => 'Logo display',
  189         'cfg_menu_clic' => 'Menu click',
  190         'cfg_menu_footer_liens' => 'In the page footer',
  191         'cfg_menu_haut' => 'Top menu',
  192         'cfg_menu_haut_affichagelogo_deroulant' => 'Scrolling menus',
  193         'cfg_menu_haut_affichagelogo_deroulant_non' => 'Only display the text',
  194         'cfg_menu_haut_affichagelogo_logoonly' => 'Logo display only',
  195         'cfg_menu_haut_affichagelogo_logoplustexte' => 'Display of the logo and the section title',
  196         'cfg_menu_inactif' => 'Inactive menu ',
  197         'cfg_menu_survol' => 'Menu overview',
  198         'cfg_menuderoulant' => 'Top dropdown menu',
  199         'cfg_menuderoulant_deroule' => 'Expanded',
  200         'cfg_menuderoulant_label' => 'Display',
  201         'cfg_menuderoulant_replie' => 'Shrunk',
  202         'cfg_menuderoulantgauche' => 'Left menu',
  203         'cfg_miniagenda' => 'Mini calendar',
  204         'cfg_miniagenda_label' => 'Diplay the mini calendar',
  205         'cfg_mode_affichage' => 'Choice of display site',
  206         'cfg_mode_affichage_bandeau' => 'Display on the top banner',
  207         'cfg_mode_affichage_citations_label' => 'Display Mode citations (if present)',
  208         'cfg_mode_affichage_deepmenu_arborescent' => 'Whole tree structure',
  209         'cfg_mode_affichage_deepmenu_deroulant' => 'First level only',
  210         'cfg_mode_affichage_deepmenu_label' => 'Upper menu depth',
  211         'cfg_mode_affichage_deepmenu_rien' => 'No scrolling menu',
  212         'cfg_mode_affichage_dessus_contenu' => 'Display above the content, the same width',
  213         'cfg_mode_affichage_haut_label' => 'Display mode of the top menu (if present)',
  214         'cfg_mode_affichage_label' => 'Display mode of the home page',
  215         'cfg_mode_affichage_logo_label' => 'Display mode of the logo (if present)',
  216         'cfg_mode_bandeau_contact_label' => 'Display mode of the contact banner',
  217         'cfg_mode_blog' => 'Display of a blog type home portal',
  218         'cfg_mode_communiquant' => 'Display a communicative welcome portal ',
  219         'cfg_mode_edito' => 'Display Editorial',
  220         'cfg_mode_evenementiel' => 'Viewing home portal event-type',
  221         'cfg_mode_international' => 'Display the welcome page in international mode',
  222         'cfg_mode_mairie' => 'Town hall reception type portal display',
  223         'cfg_mode_nouveautes' => 'Display as an extract of the latest news',
  224         'cfg_mode_portail' => 'Viewing Portal Home',
  225         'cfg_mode_portail_actu' => 'Viewing a portal oriented News Home',
  226         'cfg_nav' => 'Navigation',
  227         'cfg_nav_p' => 'Main navigation',
  228         'cfg_nav_sec' => 'Secondary Navigation',
  229         'cfg_navigationtransversale_label' => 'Transversale Navigation',
  230         'cfg_navigationtransversalelocale' => 'Transverse local navigation',
  231         'cfg_nombres_quoideneuf' => 'The what’s new numbers',
  232         'cfg_nombres_quoideneuf_lettres' => 'The what’s new numbers for the NewsLetter', # Je ne suis pas du tout certain de la traduction ici
  233         'cfg_non_secondaire' => 'No, display on the bottom of the secondary navigation',
  234         'cfg_notfoundorg' => 'not Found.org',
  235         'cfg_notfoundorg_explication' => 'Get the Key on <a href="http://notfound.org/index.php?locale=en_US" target="_blank">not Found.org</a>',
  236         'cfg_notfoundorg_key' => 'key',
  237         'cfg_numero_cnil' => 'Display of the CNIL number',
  238         'cfg_numero_cnil_label' => 'CNIL Number',
  239         'cfg_numero_xiti' => 'Registartion number Xiti',
  240         'cfg_ordre_quoideneuf_date' => 'Most recent publication order',
  241         'cfg_ordre_quoideneuf_date_modif' => 'Most recent modification order',
  242         'cfg_ordre_quoideneuf_label' => 'Sorting',
  243         'cfg_page' => 'Page',
  244         'cfg_parametres_addthis' => 'AddThis Settings',
  245         'cfg_parametres_google' => 'Google Settings',
  246         'cfg_parametres_xiti' => 'XiTi Settings',
  247         'cfg_pas_affichage_rss' => 'Do not display (except as logo RSS)',
  248         'cfg_pas_datepublication' => 'Deactivation of the date of publication',
  249         'cfg_pas_ephemeride' => 'Ephemeris not displayed',
  250         'cfg_pied' => 'Footer',
  251         'cfg_police_nav' => 'Font for navigation menus',
  252         'cfg_police_texte' => 'Text font',
  253         'cfg_polices_affichage' => 'Font configuration display',
  254         'cfg_polices_tailles' => 'Font size configuration display',
  255         'cfg_position_cartouche' => 'Navigation cartridge position',
  256         'cfg_position_flux_rss' => 'Position of the RSS feed',
  257         'cfg_position_flux_rss_label' => 'Position of the RSS feed icon',
  258         'cfg_position_liens_nav' => 'Generic navigation links (positioning and display)',
  259         'cfg_position_liens_nav_label' => 'Positioning',
  260         'cfg_position_nuage' => 'Tag cloud position',
  261         'cfg_px' => 'in <b>px</b>',
  262         'cfg_quoideneuf_label' => 'Number of "What’s new" items',
  263         'cfg_rainette_ville' => 'Town Code (for the weather)',
  264         'cfg_realisation' => 'Making',
  265         'cfg_redirection_ancien_site' => 'Redirect to the old site',
  266         'cfg_rss_label' => 'Number of RSS items',
  267         'cfg_rss_label_ex' => 'Number of syndication links displayed per RSS feed in the secondary navigation section',
  268         'cfg_scolaire' => 'School (from September to December of the following year)',
  269         'cfg_sousmenulocaux' => 'Localised sub-menus',
  270         'cfg_sousmenulocaux_ex' => 'Modify the main menu to possibly not show the sub-sections except for the current branch',
  271         'cfg_sousmenulocaux_label' => 'Display sub-sections in the main menu',
  272         'cfg_sponsor' => 'You like this template, you can show by using this identifier to pubs and research: @id@ (skeletons corresponding to download at <a href = "http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/extra/ads_column.html"> ads_column.html</a> and <a href="http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/navigation/ads_search.html"> ads_search.html</a> and install in your templates folder).',
  273         'cfg_systematiquement' => 'Systematically',
  274         'cfg_taille_logos_alaune_blog' => 'Maximum size of the logos on the front page in blog type',
  275         'cfg_taille_logos_derniers_art_blog' => 'Maximum size of the logos of the last articles in blog type',
  276         'cfg_taille_logos_max' => 'Maximum height for logos of the heading menu',
  277         'cfg_taille_logos_max_contenu_automatique' => 'Maximum size of the central automatic content logos ',
  278         'cfg_taille_logos_max_listes_sites' => 'Maximum size of the logos of the sites listed in the central content',
  279         'cfg_taille_logos_max_menufooter' => 'Maximum size of the logos in the page footer',
  280         'cfg_taille_logos_max_menuprincipal' => 'Maximum size of the logos in the main menu',
  281         'cfg_taille_logos_max_outils' => 'Maximum size of the logos in the toolbox ',
  282         'cfg_texte_bandeau_annonce' => 'Text of the announcing banner in the header',
  283         'cfg_texte_bandeau_label' => 'Text of the contact banner',
  284         'cfg_texte_central' => 'Central text',
  285         'cfg_texte_explicationslogin' => 'Explanatory text (typographical short-cuts permitted)',
  286         'cfg_texte_police_choisie' => 'This text is displayed in the selected font',
  287         'cfg_textesiplanvide' => 'Text if the map is empty',
  288         'cfg_textesiplanvide_label' => 'Text in the sitemap if the plan is empty of content',
  289         'cfg_titraille' => 'Title',
  290         'cfg_titraille_ssniveaux' => 'Header section',
  291         'cfg_tous_evenements' => 'All the events',
  292         'cfg_tri_slideshow_communiquant_parnum' => 'Sort by title number',
  293         'cfg_type_agenda_label' => 'Agenda type',
  294         'cfg_url_feedflare' => 'FeedFlare URL',
  295         'cfg_url_redirection' => 'Old site URL (for 301 redirection if the article is not)',
  296         'cfg_url_xiti' => 'URL of your Xiti marker',
  297         'cfg_vignettes' => 'Portal mode thumbnails',
  298         'cfg_vignettes_choix_auto' => 'Thumbnails automatically calculated',
  299         'cfg_vignettes_choix_graphiste' => 'Thumbnails free (by a graphic designer)',
  300         'cfg_vignettesauto' => 'Thumbnails :',
  301         'cfg_zone_forum' => 'Forum text settings',
  302         'cfg_zone_forum_invite' => 'Invitation to participate in the forums',
  303         'cfg_zone_forum_laisser_vide' => 'Leave empty to use the default text.',
  304         'cfg_zone_forum_titre' => 'Title of the forum',
  305         'cfg_zone_recherche_label' => 'Display area for search',
  30647        'chapitre_complet' => 'Display complete chapter for printing',
  30748        'chapitre_complet_title' => 'Display the entire section contents: ',
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/trunk/plugins/soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_sk.php

  r94366 r95775  
  4545        // C
  4646        'carte_monde' => 'Mapa sveta',
  47         'cfg_affichage_affiche' => 'Zobraziť',
  48         'cfg_affichage_impression' => 'Plné zobrazenie',
  49         'cfg_affichage_impression_ex' => 'Zadajte odkaz vo vrchnej časti stránky a umožnite tak zobraziť celý obsah vetvy (vrátane článkov) v režime ukážky tlače',
  50         'cfg_affichage_impression_label' => 'Zobraziť celú rubriku:',
  51         'cfg_affichage_masquer' => 'Schovať',
  52         'cfg_affichage_nouveautes_ex' => 'Zobrazte blok „Čo je nové“ v paneli každej rubriky, ktorý zobrazí nové články v aktuálnej rubrike',
  53         'cfg_affichage_nouveautes_label' => 'Zobraziť novinky podľa odvetvia',
  54         'cfg_affichage_plan_ex' => 'Tento odkaz pošle na stránku so všetkými článkami zoradenými zostupne</i>',
  55         'cfg_affichage_plan_label' => 'Zobraziť odkaz na mapu v zostupnom poradí <i>Čo je nové?</i>',
  56         'cfg_affichage_zone_bandeau' => 'Zobraziť v hornom pútači',
  57         'cfg_affichage_zone_bandeau_annonce' => 'Zobrazenie v zóne reklamného pútača',
  58         'cfg_affichage_zone_principale' => 'Zobraziť v oblasti hlavného menu',
  59         'cfg_affichage_zone_secondaire' => 'Zobraziť v oblasti druhého menu', # MODIF
  60         'cfg_affichagelistedocuments' => 'Zobraziť pripojené dokumenty',
  61         'cfg_affichagelistedocuments_cartouche' => 'Pod oblasťou, ktorá obsahuje články a rubriky',
  62         'cfg_affichagelistedocuments_enbas' => 'Pod článkami a rubrikami',
  63         'cfg_affichagelistedocuments_label' => 'Oblasť zobrazenia',
  64         'cfg_affichagelistedocuments_listeravecarticles' => 'Zoznam dokumentov pripojených k článku v  (hlavnom) zozname článkov',
  65         'cfg_affichagelistedocuments_masquervus' => 'Nezobrazuje dokumenty vložené v obsahu',
  66         'cfg_affichagelistedocuments_noicon' => 'V zoznamoch nezobrazovať ikonu dokumentu',
  67         'cfg_affichagelistedocuments_nulpart' => 'Nikde (odznačiť ostatné vybrané možnosti!)',
  68         'cfg_affichagelistedocuments_redirectsiunique' => 'Presmerovanie na dokument, ak je iba jeden aa ak v článku nie je žiaden text',
  69         'cfg_afficher_titre_invisible' => 'Neviditeľný: Text je prepísaný pútačom',
  70         'cfg_afficher_titre_label' => 'Zobrazenie názvu stránky',
  71         'cfg_afficher_titre_visible' => 'Viditeľný: pútač bez prepísania textu',
  72         'cfg_age_goodies' => 'Maximálny vek goodies pred archiváciou',
  73         'cfg_agenda_futurseul' => 'Program do budúcnosti',
  74         'cfg_agenda_ical_masque' => 'V udalostiach zobrazovať ikonu iCal',
  75         'cfg_agenda_ical_masque_label' => 'Schovať',
  76         'cfg_agenda_inscription' => 'Prihlásenie sa na udalosti',
  77         'cfg_agenda_inscription_label' => 'Oprávnení (zaregistrovaní) návštevníci na prihlásenie sa na udalosti',
  78         'cfg_agendascolaire' => 'Akademický kalendár',
  79         'cfg_agendathematique' => 'Zobraziť tematický kalendár',
  80         'cfg_agendathematique_label' => 'Thematic agenda (thematic mac of section and articles of the agenda)',
  81         'cfg_alaune_label' => 'Počty položiek na hlavnej stránke',
  82         'cfg_annuel' => 'ročný',
  83         'cfg_anonymatglobal' => 'Globálna anonymita',
  84         'cfg_anonymatglobal_ex' => 'Používa sa na zatajenie mien autorov článkov',
  85         'cfg_anonymatglobal_label' => 'Globálna anonymita (dá sa aktivovať pri každom článku samostatne cez kľúčové slovo "DévoilerIdentite")',
  86         'cfg_apparence_header' => 'Podobnosť hlavičky',
  87         'cfg_bandeau_annonce' => 'Zobraziť pútač s oznamom',
  88         'cfg_bandeau_contact' => 'Zobraziť pútač s kontaktom',
  89         'cfg_bandeau_page' => 'V pútači v hlavičke stránky',
  90         'cfg_banniere_degrade' => 'Prechod pozadia',
  91         'cfg_banniere_lentilles' => 'Efekt šošovky',
  92         'cfg_banniere_metal' => 'Brúsený kov',
  93         'cfg_bas_principale' => 'V spodnej časti navigačného menu',
  94         'cfg_bulle_aide_label' => 'Bublinkovú nápoveď zobrazuje prehliadač štandardne',
  95         'cfg_cadre_vignettes' => 'Zarámovať miniatúry (portový režim)',
  96         'cfg_cadreinfo' => 'Info panely',
  97         'cfg_cadrestexte' => 'Obsahové panely',
  98         'cfg_cartouche' => 'Blok pre „Nové a aktualizované“, „Obsah“...',
  99         'cfg_choix_banniere_label' => 'Výber pútača (ak nie je žiadne logo prieskumu pre stránku)',
  100         'cfg_code_pub_google' => 'Kód Googleu pre inzeráty na pútači',
  101         'cfg_code_recherche_google' => 'Kód Googleu pre vyhľadávanie a tlačidlá sponzorovaných programov',
  102         'cfg_code_stats_google' => 'Kód pre štatistiky Googleu stats na Google Analytics (napr. UA-xxxxx-x)',
  103         'cfg_colonne_date' => 'Zobraziť vedľa dátumu aktualizácie stránky',
  104         'cfg_colonne_extra' => 'druhý (nad citátmi)',
  105         'cfg_colonne_nav' => 'hlavný (nad uvítaním)',
  106         'cfg_colonne_nav_liens' => 'Pod oblasťou hlavného menu',
  107         'cfg_colonne_sec' => 'Zobraziť tlačidlo druhého menu',
  108         'cfg_contenu' => 'Obsah',
  109         'cfg_couleurs_css' => 'Nastavujú sa farby CSS',
  110         'cfg_couleurs_css_contenu' => 'Nastavujú sa farby CSS pre obsah',
  111         'cfg_couleurs_css_lettre' => 'Nastavenie farieb bulletinu',
  112         'cfg_datepublication' => 'Zobraziť dátum publikovania',
  113         'cfg_datepublication_ex' => ' (ak je deaktivovaný, dá sa aktivovať pri každom článku samostatne cez kľúčové slovo "DevoilerDate")',
  114         'cfg_datepublication_label' => 'Zobraziť dátum publikovania článku',
  115         'cfg_datepublication_maj' => 'Zobraziť iba dátum aktualizácie',
  116         'cfg_datepublicationgoodies_ex' => 'V režime Komunikačný portál',
  117         'cfg_datepublicationgoodies_label' => 'Zobrazenie dátumu publikovania <b>Goodies</b>',
  118         'cfg_debut_contenu' => 'Na začiatku textu (niekde hore vpravo)',
  119         'cfg_decalage_bas_label' => 'Posúnúť na spodnú stranu loga, ak sa nachádza v hlavičke (v pixeloch)',
  120         'cfg_decalage_droite_label' => 'Posunúť na pravú stranu loga, ak sa nachádza v hlavičke (v pixeloch)',
  121         'cfg_em' => ' <b>em</b>',
  122         'cfg_entete_page' => 'Hlavička',
  123         'cfg_ephemeride' => 'Trhací kalendár',
  124         'cfg_ephemeride_label' => 'Zobraziť trhací kalendár',
  125         'cfg_evenements_label' => 'Zobrazenie udalostí',
  126         'cfg_exemple' => 'Príklad: <strong>tučné</strong> a <em>kurzíva</em>',
  127         'cfg_exemple_rendu' => 'Uvádzam príklad',
  128         'cfg_explicationslogin' => 'Vysvetlenia pre prihlásenie na stránku s obmedzeným prístupom',
  129         'cfg_feedflare' => 'FeedFlare',
  130         'cfg_fin_contenu' => 'Na konci textu, dole',
  131         'cfg_fond' => 'Pozadie',
  132         'cfg_fond_degrade' => 'Prechod',
  133         'cfg_footer' => 'Päta',
  134         'cfg_formulaire_recherche' => 'Hľadať od',
  135         'cfg_futur_seul' => 'Iba v budúcnosti',
  136         'cfg_geolocalisation_label' => 'Pod vyhľadávaním zobraziť geolokalizáciu',
  137         'cfg_globale' => 'Globálne pre celú stránku',
  138         'cfg_goodies_label' => 'Počet goodies zobrazených podľa rubriky (módny portál)',
  139         'cfg_googleplusun_explication' => '<a href="http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html">Google +1</a>: služba Googleu na určenie iného záujmu o stránku.',
  140         'cfg_googleplusun_info' => 'Google +1',
  141         'cfg_googleplusun_non' => 'Nezobrazovať Google +1',
  142         'cfg_googleplusun_oui' => 'Zobrazovať Google +1',
  143         'cfg_haut_footer' => 'Zobraziť v hornej časti päty',
  144         'cfg_hauteur' => 'Výška',
  145         'cfg_hauteur_videoaccueil' => 'Výška úvodného videa (0 pre automatickú výšku)',
  146         'cfg_header' => 'Hlavička',
  147         'cfg_homeagenda_ex' => 'Týka sa udalostí zobrazených v režime portál v strede stránky',
  148         'cfg_homeagenda_label' => 'Zobrazenie udalostí na úvodnej stránke',
  149         'cfg_identifiant_addthis' => 'Používateľské meno na <a href="http://www.addthis.com/">AddThis</a>',
  150         'cfg_indexation' => 'Indexuje sa',
  151         'cfg_indexation_info' => 'Zaindexovanie stránky vyhľadávačmi',
  152         'cfg_indexation_non' => 'Neindexovať stránku vyhľadávačmi',
  153         'cfg_indexation_oui' => 'Indexovať stránku vo vyhľadávačoch',
  154         'cfg_inf_rainette_ville' => 'Zobrazí podmienky a predpoveď počasia pre francúzske mesto cez kód, ktorý je dostupný na <a href="http://www.weather.com/outlook/weatherbycountry/france?from=enhsearch_reg">na stránke weather.com®</a>.', # MODIF
  155         'cfg_info' => 'Nastavenia šablóny Buďte tvoriví',
  156         'cfg_largeur' => 'Šírka',
  157         'cfg_largeur_colonnes_centrales' => 'Šírka každého z 3 hlavných stĺpcov',
  158         'cfg_largeur_conteneur' => 'Šírka obalu',
  159         'cfg_largeur_max_img' => 'Maximálna šírka obrázkov (väčšie obrázky budú automaticky zmenšené)',
  160         'cfg_largeur_menu_p' => 'Šírka hlavného menu',
  161         'cfg_largeur_menu_sec' => 'Šírka druhého menu (ak nie je oddelené od prvého)',
  162         'cfg_largeur_ombre' => 'Šírka tieňa strany (symetrického!)',
  163         'cfg_largeur_slideshow_communiquant_etroite' => 'Na 2 stĺpce (prezentácia a jeden textový stĺpec)',
  164         'cfg_largeur_slideshow_communiquant_label' => 'Šírka prezentácie v komunikačnom režime',
  165         'cfg_largeur_slideshow_communiquant_large' => 'Na jeden samostatný stĺpec (šírku stránky)',
  166         'cfg_largeur_splickrbox' => 'Šírka stĺpca, ktorý obsahuje Splickrbox',
  167         'cfg_largeur_videoaccueil' => 'Šírka úvodnej obrazovky videa (0 pre automatické nastavenie veľkosti)',
  168         'cfg_largeurs_colonnes' => 'Šírky stĺpcov',
  169         'cfg_layout_accueil' => 'Úvodná stránka',
  170         'cfg_layout_agencement' => 'Rozmiestnenie',
  171         'cfg_layout_defaut' => 'Predvolené',
  172         'cfg_layout_gala' => 'Rozmiestnenie stĺpcov na stránke',
  173         'cfg_layout_gala_explications' => '<p>Vzhľad stránky.<br />Pre články a rubriky, sa nastavenie môže vykonať samostatne, tak že im priradíte kľúčové slová určujúce vzhľad.</p>',
  174         'cfg_layout_gala_intro' => '<p>Podľa <a href="http://blog.html.it/layoutgala/" hreflang="en">vzhľadu Gala</a></p>',
  175         'cfg_lien_clic' => 'Kliknite na odkaz',
  176         'cfg_lien_non_visite' => 'Nenavštívený odkaz',
  177         'cfg_lien_survol' => 'Prehľad odkazov',
  178         'cfg_lien_visite' => 'Navštívený odkaz',
  179         'cfg_locale_menu' => 'Lokálne každej oblasti horného menu',
  180         'cfg_localement' => 'Iba lokálne do aktuálnej rubriky',
  181         'cfg_logo' => 'Logo',
  182         'cfg_logolocal' => 'Kopírovať logá rubrík',
  183         'cfg_logolocal_herite' => 'Logo skopírované z nadradených objektov',
  184         'cfg_logolocal_label' => 'Režim',
  185         'cfg_logolocal_local' => 'Špeciálne logá pre každú rubriku',
  186         'cfg_maj' => 'Dátum aktualizovania',
  187         'cfg_marges_colonnes_centrales' => 'Šírka okraja každej strany hlavného bloku.',
  188         'cfg_masque' => 'Schovať obrázov RSS na stránkach (stránka + kalendár)',
  189         'cfg_max_agenda_label' => 'Maximálny počet udalostí zapísaných do kalendára',
  190         'cfg_menu_actif' => 'Aktívne menu',
  191         'cfg_menu_affichagelogo_label' => 'Zobrazenie loga',
  192         'cfg_menu_clic' => 'Kliknutie na menu',
  193         'cfg_menu_footer_liens' => 'V päte stránky',
  194         'cfg_menu_haut' => 'Vrchné a spodné menu', # MODIF
  195         'cfg_menu_haut_affichagelogo_deroulant' => 'Rozbaľovacie menu',
  196         'cfg_menu_haut_affichagelogo_deroulant_non' => 'Zobraziť iba text',
  197         'cfg_menu_haut_affichagelogo_logoonly' => 'Zobrazenie jedného loga',
  198         'cfg_menu_haut_affichagelogo_logoplustexte' => 'Zobrazenie loga a názvu rubriky',
  199         'cfg_menu_inactif' => 'Neaktívne menu ',
  200         'cfg_menu_survol' => 'Prehľad menu',
  201         'cfg_menuderoulant' => 'Rozbaľovacie menu hore',
  202         'cfg_menuderoulant_deroule' => 'Zväčšené',
  203         'cfg_menuderoulant_label' => 'Zobraziť',
  204         'cfg_menuderoulant_replie' => 'Zúžené',
  205         'cfg_menuderoulantgauche' => 'Ľavé menu',
  206         'cfg_miniagenda' => 'Minikalendár',
  207         'cfg_miniagenda_label' => 'Zobraziť minikalendár',
  208         'cfg_mode_affichage' => 'Výber zobrazovacej stránky',
  209         'cfg_mode_affichage_bandeau' => 'Zobraziť v hornom pútači',
  210         'cfg_mode_affichage_citations_label' => 'Režim zobrazenia citácií (ak sa vyskytujú)',
  211         'cfg_mode_affichage_deepmenu_arborescent' => 'Celý strom',
  212         'cfg_mode_affichage_deepmenu_deroulant' => 'Iba prvú úroveň',
  213         'cfg_mode_affichage_deepmenu_label' => 'Hĺbka vrchného menu',
  214         'cfg_mode_affichage_deepmenu_rien' => 'Žiadne rozbaľovacie menu',
  215         'cfg_mode_affichage_dessus_contenu' => 'Zobraziť nad obsahom, rovnaká šírka',
  216         'cfg_mode_affichage_haut_label' => 'Režim zobrazenia vrchého menu (ak existuje)',
  217         'cfg_mode_affichage_label' => 'Režim zobrazenia domovskej stránky',
  218         'cfg_mode_affichage_logo_label' => 'Režim zobrazenia loga (ak existuje)',
  219         'cfg_mode_bandeau_contact_label' => 'Režim zobrazenia pútača s kontaktom',
  220         'cfg_mode_blog' => 'Zobrazenie úvodnej stránky portálu typu blog',
  221         'cfg_mode_communiquant' => 'Zobraziť uvítaciu stránku ',
  222         'cfg_mode_edito' => 'Zobraziť Úvodník',
  223         'cfg_mode_evenementiel' => 'Zobrazenie úvodnej stránky portálu typu rozprávanie udalostí',
  224         'cfg_mode_international' => 'Zobraziť uvítaciu stránku v medzinárodnom režime',
  225         'cfg_mode_mairie' => 'Zobrazenie úvodnej stránky portálu typu radnica',
  226         'cfg_mode_nouveautes' => 'Zobraziť ako výťah z najnovších noviniek',
  227         'cfg_mode_portail' => 'Je zobrazená úvodná stránka portálu',
  228         'cfg_mode_portail_actu' => 'Zobrazenie úvodnej stránky portálu zameraného na správy',
  229         'cfg_nav' => 'Navigácia',
  230         'cfg_nav_p' => 'Hlavná navigácia',
  231         'cfg_nav_sec' => 'Druhá navigácia',
  232         'cfg_navigationtransversale_label' => 'Priebežná navigácia',
  233         'cfg_navigationtransversalelocale' => 'Priebežná lokálna navigácia',
  234         'cfg_nombres_quoideneuf' => 'Počty pre stránku Čo je nové',
  235         'cfg_nombres_quoideneuf_lettres' => 'Čísla pre bulletin "Čo je nové"',
  236         'cfg_non_secondaire' => 'Nie zobraziť v spodnej časti druhej navigácie',
  237         'cfg_notfoundorg' => 'not Found.org',
  238         'cfg_notfoundorg_explication' => 'Kód na zobrazenie na <a href="http://notfound.org/index.php?locale=en_US" target="_blank">not Found.org</a>',
  239         'cfg_notfoundorg_key' => 'kľúč',
  240         'cfg_numero_cnil' => 'Zobrazenie čísla CNIL',
  241         'cfg_numero_cnil_label' => 'Registračné číslo CNIL ',
  242         'cfg_numero_xiti' => 'Registračné číslo Xiti',
  243         'cfg_ordre_quoideneuf_date' => 'Zostupne podľa dátumu publikovania',
  244         'cfg_ordre_quoideneuf_date_modif' => 'Zostupne podľa dátumu zmeny',
  245         'cfg_ordre_quoideneuf_label' => 'Hodnotenie',
  246         'cfg_page' => 'Stránka',
  247         'cfg_parametres_addthis' => 'Nastavenia AddThis ',
  248         'cfg_parametres_google' => 'Nastavenia pre Google ',
  249         'cfg_parametres_xiti' => 'Nastavenia pre XiTi ',
  250         'cfg_pas_affichage_rss' => 'Nezobrazovať (iba ako logo RSS)',
  251         'cfg_pas_datepublication' => 'Vypnutie dátumu publikovania',
  252         'cfg_pas_ephemeride' => 'Ephemeris not displayed',
  253         'cfg_pied' => 'Päta',
  254         'cfg_police_nav' => 'Písmo navigačných menu',
  255         'cfg_police_texte' => 'Písmo texu',
  256         'cfg_polices_affichage' => 'Zobrazenie nastavenia písma',
  257         'cfg_polices_tailles' => 'Zobrazenie nastavenia veľkosti písma',
  258         'cfg_position_cartouche' => 'Umiestnenie rámu s navigáciou',
  259         'cfg_position_flux_rss' => 'Umiestnenie kanála RSS',
  260         'cfg_position_flux_rss_label' => 'Umiestnenie ikony kanála RSS',
  261         'cfg_position_liens_nav' => 'Odkazy generickej navigácie (umiestnenie a zobrazenie)',
  262         'cfg_position_liens_nav_label' => 'Umiestnenie',
  263         'cfg_position_nuage' => 'Umiestnenie tagu',
  264         'cfg_px' => 'v <b>px</b>',
  265         'cfg_quoideneuf_label' => 'Počet položiek stránky Čo je nové',
  266         'cfg_rainette_ville' => 'Kód mesta (pre počasie)',
  267         'cfg_realisation' => 'Realizácia',
  268         'cfg_redirection_ancien_site' => 'Presmerovať na starú stránku',
  269         'cfg_rss_label' => 'Číslo RSS',
  270         'cfg_rss_label_ex' => 'Počet syndikovaných odkazov zobrazených na kanál RSS v rubrike druhotnej navigácie',
  271         'cfg_scolaire' => 'Škola (od septembra do decembra nasledujúceho roka)',
  272         'cfg_slideshow' => 'Prezentácia (režim komunikácie)',
  273         'cfg_sousmenulocaux' => 'Preložené podmenu',
  274         'cfg_sousmenulocaux_ex' => 'Zmeňte hlavné menu, aby sa nemuseli zobrazovať podrubriky mimo aktívnej vetvy',
  275         'cfg_sousmenulocaux_label' => 'Podrubriky zobrazovať v hlavnom menu',
  276         'cfg_sponsor' => 'To, že sa vám páči táto šablóna, môžete ukázať použitím tohto identifikátora pre puby a vyhľadávanie: @id@ (šablóny určené na stiahnutie na <a href = "http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/extra/ads_column.html"> ads_column.html</a> a <a href="http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/navigation/ads_search.html"> ads_search.html</a> a nainštalovať ich do priečinka so šablónami).',
  277         'cfg_systematiquement' => 'Systematicky',
  278         'cfg_taille_logos_alaune_blog' => 'Maximálna veľkosť loga v prednej časti v režime Blog',
  279         'cfg_taille_logos_derniers_art_blog' => 'Maximálna veľkosť loga najnovších článkov v režime Blog',
  280         'cfg_taille_logos_max' => 'Maximálna výška log vrchného menu',
  281         'cfg_taille_logos_max_contenu_automatique' => 'Maximálna veľkosť obrázkov v automatických hlavných obsahoch',
  282         'cfg_taille_logos_max_listes_sites' => 'Maximálna veľkosť obrázkov stránok v zozname v hlavnom texte',
  283         'cfg_taille_logos_max_menufooter' => 'Maximálna veľkosť každého loga v menu v päte stránky',
  284         'cfg_taille_logos_max_menuprincipal' => 'Maximálna veľkosť každého loga v hlavnom menu',
  285         'cfg_taille_logos_max_outils' => 'Maximálna veľkosť obrázkov v paneli s nástrojmi',
  286         'cfg_texte_bandeau_annonce' => 'Text pútača s oznamom v hlavičke',
  287         'cfg_texte_bandeau_label' => 'Text pútača s kontaktom',
  288         'cfg_texte_central' => 'Hlavný text',
  289         'cfg_texte_explicationslogin' => 'Vysvetlivky (klávesové skratky sú povolené)',
  290         'cfg_texte_police_choisie' => 'Tento text je zobrazený vo vybranom písme',
  291         'cfg_textesiplanvide' => 'Text, ak je mapa prázdna',
  292         'cfg_textesiplanvide_label' => 'Text v mape webu, ak mapa nemá žiaden obsah',
  293         'cfg_titraille' => 'Názov',
  294         'cfg_titraille_ssniveaux' => 'Sekcia hlavičky',
  295         'cfg_tous_evenements' => 'Všetky udalosti',
  296         'cfg_tri_slideshow_communiquant_antichrono' => 'Zoradiť v opačnom poradí',
  297         'cfg_tri_slideshow_communiquant_label' => 'Prezentácia v komunikatívnom režime',
  298         'cfg_tri_slideshow_communiquant_parnum' => 'Zoradiť podľa čísla nadpisu',
  299         'cfg_type_agenda_label' => 'Typ kalendára',
  300         'cfg_url_feedflare' => 'Internetová adresa FeedFlare',
  301         'cfg_url_redirection' => 'Internetová adresa starej stránky (na presmerovanie cez 301, ak článok neexistuje)',
  302         'cfg_url_xiti' => 'Internetová adresa vášho označovača Xiti',
  303         'cfg_vignettes' => 'Režim miniatúr:',
  304         'cfg_vignettes_choix_auto' => 'Automaticky upravené miniatúry',
  305         'cfg_vignettes_choix_graphiste' => 'Bezplatné miniatúry (od grafického dizajnéra)',
  306         'cfg_vignettesauto' => 'Miniatúry:',
  307         'cfg_zone_forum' => 'Nastavenia textu diskusného fóra',
  308         'cfg_zone_forum_invite' => 'Pozvanie na účasť v diskusných fórach',
  309         'cfg_zone_forum_laisser_vide' => 'Nevypĺňajte, ak chcete použiť predvolený text.',
  310         'cfg_zone_forum_titre' => 'Názov diskusného fóra',
  311         'cfg_zone_recherche_label' => 'Zobrazovaná oblasť vyhľadávacieho formulára',
  31247        'chapitre_complet' => 'Zobraziť celú kapitolu na tlač',
  31348        'chapitre_complet_title' => 'Zobraziť celý obsah rubriky: ',
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/trunk/plugins/soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_uk.php

  r94366 r95775  
  3333        // C
  3434        'carte_monde' => 'Карта світу',
  35         'cfg_affichage_affiche' => 'Афішувати, показати, відкрити',
  36         'cfg_affichage_impression' => 'Повний дисплей',
  37         'cfg_affichage_impression_ex' => 'Перегляд посилання у верхній частині сторінки для відображення всього вмісту гілки (у тому числі елементів) для друку',
  38         'cfg_affichage_impression_label' => 'Показ повної рубрики',
  39         'cfg_affichage_masquer' => 'Замаскувати ( приховати)',
  40         'cfg_affichage_nouveautes_ex' => 'Афішування ( показ)  блоку "Що нового " у вихідних даних по кожній рубриці, за списком нових статей поточної гілки',
  41         'cfg_affichage_nouveautes_label' => 'Афішування ( показ) новин за галузями ',
  42         'cfg_affichage_plan_ex' => 'Це посилання відправляє вас на сторінку зі списком всіх елементів з сайту, перерахованих у зворотному хронологічному порядку ', # MODIF
  43         'cfg_affichage_plan_label' => 'Афішувати (показати ) посилання на план у зворотному хронологічному порядку у картриджі   Що нового?',
  44         'cfg_affichage_zone_bandeau' => 'Показ ( Дисплей ) у верхній банер',
  45         'cfg_affichage_zone_principale' => 'Показ ( Дисплей ) в головному меню',
  46         'cfg_affichage_zone_secondaire' => 'Показ ( Дисплей)  у зоні вторинного меню', # MODIF
  47         'cfg_affichagelistedocuments' => ' Афішування ( Показ) переліку документів, що додаються',
  48         'cfg_affichagelistedocuments_cartouche' => 'У нижній частині картриджа статті та теми',
  49         'cfg_affichagelistedocuments_enbas' => 'У нижній частині статей та рубрик',
  50         'cfg_affichagelistedocuments_label' => 'Зона ( область ) афішування ( показу) ',
  51         'cfg_affichagelistedocuments_listeravecarticles' => 'Список документів, які додаються до статті в списках статей (центральних)',
  52         'cfg_affichagelistedocuments_noicon' => 'Не показувати іконку  документу в списках',
  53         'cfg_affichagelistedocuments_nulpart' => 'Ніде (виключити інші варіанти!)', # MODIF
  54         'cfg_affichagelistedocuments_redirectsiunique' => 'Перенаправлення на документ, якщо він єдиний і немає тексту в статті',
  55         'cfg_afficher_titre_invisible' => 'Невидимий: текст спалюється в банері',
  56         'cfg_afficher_titre_label' => 'Афішування ( Показ )  назви сайту',
  57         'cfg_afficher_titre_visible' => 'Видимий: банер без спаленого тексту',
  58         'cfg_agenda_futurseul' => 'Події в майбутньому',
  59         'cfg_agenda_ical_masque' => 'Відображення іконки ICAL в подіях',
  60         'cfg_agenda_ical_masque_label' => 'Приховати  ( замаскувати)',
  61         'cfg_agenda_inscription' => 'Реєстрація на події',
  62         'cfg_agenda_inscription_label' => 'Дозволити відвідувачам (зареєстрованим) записатись на події',
  63         'cfg_agendascolaire' => 'Шкільний щоденник',
  64         'cfg_agendathematique' => 'Афішування ( Показ )  тематичного щоденника ',
  65         'cfg_agendathematique_label' => 'Тематичний щоденник (тематичний план рубрик та розділів щоденника)',
  66         'cfg_alaune_label' => 'Кількість перших сторінок',
  67         'cfg_annuel' => 'Річний',
  68         'cfg_anonymatglobal' => 'Глобальна анонімність',
  69         'cfg_anonymatglobal_ex' => 'Дозволяє приховати ім’я автора статті',
  70         'cfg_anonymatglobal_label' => 'Глобальна анонімність (можуть бути відновлені стаття за статтею  з ключовим словом "Розкрити відомості про особу" ',
  71         'cfg_apparence_header' => 'Вигляд верхньої частини сторінки',
  72         'cfg_bandeau_annonce' => 'Афішування ( показ) банеру оголошення',
  73         'cfg_bandeau_contact' => 'Афішування ( показ) банеру контакту',
  74         'cfg_bandeau_page' => 'У банер заголовку сторінки',
  75         'cfg_banniere_degrade' => 'Фон втрачає чіткість',
  76         'cfg_banniere_lentilles' => 'Ефект лінзи',
  77         'cfg_banniere_metal' => 'Матовий метал',
  78         'cfg_bas_principale' => 'Вниз головного меню навігації',
  79         'cfg_bulle_aide_label' => '"Хмарка з поясненням" відображається спочатку в браузері',
  80         'cfg_cadre_vignettes' => 'Налаштування мініатюр ( режим порталу)',
  81         'cfg_cadreinfo' => 'Рамки інформації',
  82         'cfg_cadrestexte' => 'Рамки змісту',
  83         'cfg_cartouche' => 'Рамки "Що нового "," Зміст "..',
  84         'cfg_choix_banniere_label' => 'Вибір банера (якщо немає логотипу огляду  для сайту )',
  85         'cfg_code_pub_google' => 'Код Google  для банерів',
  86         'cfg_code_recherche_google' => 'Код Google  для  пошуку та кнопки  спонсорного програмного  забезпечення ',
  87         'cfg_code_stats_google' => 'Код Google  для статистики з Google Analytics (формат: UA-XXXXX-X)',
  88         'cfg_colonne_date' => 'Афішування ( Показ )  поруч з датою оновлення сайту',
  89         'cfg_colonne_extra' => 'Вторинна колонка (вище цитати)',
  90         'cfg_colonne_nav' => 'Головна колонка( вище головної сторінки)',
  91         'cfg_colonne_nav_liens' => 'Внизу зони головного меню',
  92         'cfg_colonne_sec' => 'Афішування (показ ) внизу  зони  вторинного меню',
  93         'cfg_contenu' => 'Зміст',
  94         'cfg_couleurs_css' => 'Налаштування ( конфігурація)кольорів CSS ',
  95         'cfg_couleurs_css_contenu' => 'Конфігурація кольорів CSS змісту',
  96         'cfg_couleurs_css_lettre' => ' Конфігурація кольорів Розсилання',
  97         'cfg_datepublication' => 'Відображення дати публікаці',
  98         'cfg_datepublication_ex' => '(Якщо дата вимкнено, вона може бути відновлена ключовим словом "DevoilerDate" "Відкриття дати")',
  99         'cfg_datepublication_label' => 'Афішувати ( показати)  дату публікації статей',
  100         'cfg_decalage_bas_label' => 'Зрушення до низу логотипа, якщо він присутній в заголовку (у пікселях)',
  101         'cfg_decalage_droite_label' => 'Перехід на право від логотипу, якщо він присутній в заголовку (у пікселях)',
  102         'cfg_em' => 'ет </ B>', # MODIF
  103         'cfg_entete_page' => 'Заголовок сторінки',
  104         'cfg_ephemeride' => 'Ефемерід',
  105         'cfg_ephemeride_label' => ' Афішування ( показ ) ефемеріду',
  106         'cfg_evenements_label' => 'Афішування ( показ, перегляд ) подій',
  107         'cfg_exemple' => 'Приклад: <strong> напівжирним шрифтом </ STRONG> та <em> курсивом </ EM>',
  108         'cfg_exemple_rendu' => 'Приклад візуалізації',
  109         'cfg_explicationslogin' => 'Пояснення до Логін сторінки з обмеженим доступом',
  110         'cfg_feedflare' => 'FeedFlare',
  111         'cfg_fond' => 'Фон',
  112         'cfg_fond_degrade' => 'Змінний',
  113         'cfg_footer' => 'Нижній колонтитул',
  114         'cfg_formulaire_recherche' => 'Формуляр пошуку',
  115         'cfg_futur_seul' => 'Тільки в майбутньому',
  116         'cfg_geolocalisation_label' => 'Афішувати ( показати ) геолокаціі нижче пошуку',
  117         'cfg_globale' => 'Глобальна для всього сайту',
  118         'cfg_googleplusun_info' => 'Google +1',
  119         'cfg_haut_footer' => 'Афішування ( показ, дисплей )  у верхній частині нижнього колонтитула',
  120         'cfg_hauteur' => 'Висота',
  121         'cfg_hauteur_videoaccueil' => 'Висота відео головної сторінки (0 для автоматичної висоти)',
  122         'cfg_header' => 'Тема ',
  123         'cfg_identifiant_addthis' => 'Id <a href="http://www.addthis.com/"> AddThis </ A>',
  124         'cfg_indexation' => 'Індексування',
  125         'cfg_indexation_info' => 'Індексація сайту пошуковими системами',
  126         'cfg_indexation_non' => 'Не індексувати сайт в пошукових системах',
  127         'cfg_indexation_oui' => 'Індексувати сайт в пошукових системах',
  128         'cfg_inf_rainette_ville' => 'Дозволяє відображати погодні умови і прогнози для французького міста, завдяки вільному коду: <а href="http://www.weather.com/outlook/weatherbycountry/france?from=enhsearch_reg">weather.com ®</a>.', # MODIF
  129         'cfg_info' => 'Конфігурація скелету SoyezCreateurs', # MODIF
  130         'cfg_largeur' => 'Ширина',
  131         'cfg_largeur_colonnes_centrales' => 'Ширина кожної з трьох центральних колонок',
  132         'cfg_largeur_conteneur' => 'Ширина контейнера',
  133         'cfg_largeur_max_img' => 'Максимальна ширина зображення (великі зображення будуть автоматично зменшені)',
  134         'cfg_largeur_menu_p' => 'Ширина головного меню',
  135         'cfg_largeur_menu_sec' => 'Ширина підменю (якщо відділити від основного меню',
  136         'cfg_largeur_ombre' => 'Ширина тіні на стороні (симетричній!)',
  137         'cfg_largeur_videoaccueil' => 'Ширина відео головної сторінки  (0 для автоматичної ширини)',
  138         'cfg_largeurs_colonnes' => 'Ширина стовпців',
  139         'cfg_layout_accueil' => 'Головна сторінка',
  140         'cfg_layout_agencement' => 'Композиція',
  141         'cfg_layout_defaut' => 'За замовчуванням',
  142         'cfg_layout_gala' => 'Композиція із стовпців на сторінці',
  143         'cfg_layout_gala_explications' => 'Схема сайту. <br /> Для статтей та нарисів, установка ( регулювання)  може бути зроблена індивідуально шляхом присвоєння  ключових слів до них. </ P>',
  144         'cfg_layout_gala_intro' => 'На підставі <p> <a href="http://blog.html.it/layoutgala/" hreflang="en"> Layout Gala </ A> </ P>',
  145         'cfg_lien_clic' => 'Натиснути на посилання',
  146         'cfg_lien_non_visite' => 'Невідвідане посилання',
  147         'cfg_lien_survol' => 'Посилання огляд',
  148         'cfg_lien_visite' => 'Відвідане посилання',
  149         'cfg_locale_menu' => 'Розташування для кожного сектора у верхньому меню',
  150         'cfg_localement' => 'Тільки локально в поточній рубриці',
  151         'cfg_logo' => 'Логотип',
  152         'cfg_logolocal' => 'Успадкування логотипу рубрик',
  153         'cfg_logolocal_herite' => 'Успадкований логотип ( від предків) ',
  154         'cfg_logolocal_label' => 'Спосіб',
  155         'cfg_logolocal_local' => 'Логотип специфічний для кожної категорії',
  156         'cfg_maj' => 'Дата поновлення',
  157         'cfg_marges_colonnes_centrales' => 'Ширина поля по обидві сторони від центральних блоків.', # MODIF
  158         'cfg_masque' => 'Замаскувати ( приховати ) піктограму RSS  на сторінках (Сайт + щоденник)',
  159         'cfg_max_agenda_label' => 'Максимальна кількість елементів, афішованих ( показаних) під щоденником',
  160         'cfg_menu_actif' => 'Активне меню',
  161         'cfg_menu_clic' => 'Меню натиснути',
  162         'cfg_menu_footer_liens' => 'У колонтитул',
  163         'cfg_menu_haut' => 'Меню верхнє та нижнє', # MODIF
  164         'cfg_menu_inactif' => 'Неактивне меню',
  165         'cfg_menu_survol' => 'Огляд меню',
  166         'cfg_menuderoulant' => 'Меню, що випадає ( розкривається)', # MODIF
  167         'cfg_menuderoulant_deroule' => 'Розгорнутий (-те) ',
  168         'cfg_menuderoulant_label' => 'Афішування ( показ, дисплей) ',
  169         'cfg_menuderoulant_replie' => 'Складений (- не )',
  170         'cfg_miniagenda' => 'Міні-щоденник',
  171         'cfg_miniagenda_label' => 'Афішування ( показ) міні-щоденника',
  172         'cfg_mode_affichage' => 'Вибір засобу афішування ( показу, перегляду) сайту',
  173         'cfg_mode_affichage_bandeau' => 'Дисплей ( афішування, показ)  у верхній банер',
  174         'cfg_mode_affichage_citations_label' => 'Засіб відображення цитат ( якщо вони є) ',
  175         'cfg_mode_affichage_dessus_contenu' => 'Дисплеї ( афішування, показ) над змістом, такої ж ширини',
  176         'cfg_mode_affichage_haut_label' => 'Режим ( засіб) відображення головного меню (якщо є)',
  177         'cfg_mode_affichage_label' => 'Режим афішування ( дисплея)  головної сторінки сайту',
  178         'cfg_mode_affichage_logo_label' => 'Засіб афішування ( дисплея )  логотипу  (якщо є)',
  179         'cfg_mode_bandeau_contact_label' => 'Засіб афішування ( дисплея) банеру зв’язку',
  180         'cfg_mode_communiquant' => 'Афішування ( перегляд) порталу головної сторінки типу зв’язку',
  181         'cfg_mode_edito' => 'Афішування ( показ) передової',
  182         'cfg_mode_evenementiel' => 'Афішування ( показ) порталу головної сторінки типу подій',
  183         'cfg_mode_international' => 'Афіщування ( показ) порталу головної сторінки міжнародного типу',
  184         'cfg_mode_nouveautes' => 'Афішування ( показ) у формі виписки    із останніх новин',
  185         'cfg_mode_portail' => 'Афішування ( показ) порталу головної сторінки',
  186         'cfg_mode_portail_actu' => 'Афішування ( показ) порталу головної сторінки орієнтованих Новини',
  187         'cfg_nav' => 'Навігація',
  188         'cfg_nav_p' => 'Головне меню ( навігація)',
  189         'cfg_nav_sec' => 'Вторинна навігація',
  190         'cfg_navigationtransversale_label' => 'Навігація поперечна',
  191         'cfg_navigationtransversalelocale' => 'Навігація місцева поперечна',
  192         'cfg_nombres_quoideneuf' => 'Кількість " Що нового?"',
  193         'cfg_non_secondaire' => 'Ні, афішувати ( показати) його ( її) внизу  вторинної навігації',
  194         'cfg_notfoundorg' => 'not Found.org',
  195         'cfg_notfoundorg_key' => 'key',
  196         'cfg_numero_cnil' => 'Афішування ( дисплей) номера CNIL',
  197         'cfg_numero_cnil_label' => 'Номер регістрації CNIL',
  198         'cfg_numero_xiti' => ' Nº реєстрації Xiti',
  199         'cfg_ordre_quoideneuf_date' => 'По зворотній даті публікації',
  200         'cfg_ordre_quoideneuf_date_modif' => 'По зворотній даті модифікації ( зміни)',
  201         'cfg_ordre_quoideneuf_label' => 'Класифікація',
  202         'cfg_page' => 'Сторінка',
  203         'cfg_parametres_addthis' => 'Настройки AddThis ',
  204         'cfg_parametres_google' => 'Настройки Google ',
  205         'cfg_parametres_xiti' => 'Настройки XiTi',
  206         'cfg_pas_affichage_rss' => 'Не показувати (за винятком логотипу RSS)',
  207         'cfg_pas_datepublication' => 'Відключення дати публікації',
  208         'cfg_pas_ephemeride' => 'Ефемерід не відображається',
  209         'cfg_pied' => 'Нижній колонтитул',
  210         'cfg_police_nav' => 'Пункт ( police) навігації',
  211         'cfg_police_texte' => 'Шрифт тексту',
  212         'cfg_polices_affichage' => 'Налаштування ( конфігурація) відображення шрифтів',
  213         'cfg_polices_tailles' => 'Настроювання розміру шрифту',
  214         'cfg_position_flux_rss' => 'Потік RSS',
  215         'cfg_position_flux_rss_label' => 'Позиція іконки потоку RSS',
  216         'cfg_position_liens_nav' => 'Загальні навігаційні посилання (положення і дисплей)',
  217         'cfg_position_liens_nav_label' => 'Позиція',
  218         'cfg_px' => 'пікселів </ B>', # MODIF
  219         'cfg_quoideneuf_label' => 'Кількість "Що нового?"',
  220         'cfg_rainette_ville' => 'Код міста (погоди)',
  221         'cfg_realisation' => 'Реалізація',
  222         'cfg_redirection_ancien_site' => 'Перенаправлення старого сайту',
  223         'cfg_rss_label' => 'Кількість RSS',
  224         'cfg_rss_label_ex' => 'Кількість  синдикацій відображених потоком RSS у вторинній навігації',
  225         'cfg_scolaire' => 'Школи (з вересня по грудень наступного року)',
  226         'cfg_sousmenulocaux' => 'Місцеві підменю',
  227         'cfg_sousmenulocaux_ex' => 'Змінює  головне меню, щоб  при бажанні не показувати під-рубрики, за винятком для поточної філії ( гілки )',
  228         'cfg_sousmenulocaux_label' => 'Афішування ( показ )під-рубрик в головному меню',
  229         'cfg_sponsor' => 'Вам сподобався цей кістяк, ви можете його проявляти, використовуючи даний ідентифікатор для реклами і пошуку: @ @ ID (відповідні скелети завантажити на <HREF = "http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/ додаткових / ads_column.html "> ads_column.html </ A> і <a href="http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/navigation/ads_search.html"> ads_search.html </> і встановити у вашому скелети файл).',
  230         'cfg_systematiquement' => 'Систематично',
  231         'cfg_taille_logos_max' => 'Максимальний розмір логотипів меню і панелі інструментів', # MODIF
  232         'cfg_texte_bandeau_annonce' => 'Текст банера оголошення у верхній частині сайту',
  233         'cfg_texte_bandeau_label' => 'Текст банера контакту сайта',
  234         'cfg_texte_central' => 'Центральний текст',
  235         'cfg_texte_explicationslogin' => 'Пояснювальний текст ( ярлики друкарської помилки допускаються)',
  236         'cfg_texte_police_choisie' => 'Цей текст відображається в обраному шрифті',
  237         'cfg_textesiplanvide' => 'Текст, якщо план порожній',
  238         'cfg_textesiplanvide_label' => 'Текст в плані сайту, якщо план порожній від змісту',
  239         'cfg_titraille' => 'Назва',
  240         'cfg_titraille_ssniveaux' => 'Titraille',
  241         'cfg_tous_evenements' => 'Всі події',
  242         'cfg_type_agenda_label' => 'Календар Типовий',
  243         'cfg_url_feedflare' => 'URL FeedFlare',
  244         'cfg_url_redirection' => 'Адреса старого сайту (Перенаправлено на розділ 301, якщо існує)',
  245         'cfg_url_xiti' => 'URL вашого маркера Xiti',
  246         'cfg_vignettes' => 'Ескізи режимного порталу',
  247         'cfg_vignettes_choix_auto' => 'Ескізи розраховані автоматично ',
  248         'cfg_vignettes_choix_graphiste' => 'Ескізи вільні (зроблені дизайнером)',
  249         'cfg_vignettesauto' => 'Ескізи:',
  250         'cfg_zone_forum' => 'Налаштування ( конфігурація)  текстів форумів',
  251         'cfg_zone_forum_invite' => 'Запрошує прийняти участь у Форумі',
  252         'cfg_zone_forum_laisser_vide' => 'Залиште порожнім, щоб використовувати текст за замовчуванням.',
  253         'cfg_zone_forum_titre' => 'Заголовок в розділі "форум"',
  254         'cfg_zone_recherche_label' => 'Зона афішування ( показу) формуляру пошуку',
  25535        'chapitre_complet' => 'Ціла глава для друку',
  25636        'chapitre_complet_title' => 'Переглянути весь вміст рубрики :',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.