Changeset 95938 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 13, 2016, 4:33:21 AM (5 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

[Salvatore] compresseur Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

Location:
_core_/plugins/compresseur/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/compresseur/lang/compresseur.xml

  r95868 r95938  
  7373                <traducteur nom="Serge Markitanenko" lien="http://trad.spip.net/auteur/serge-markitanenko" />
  7474        </langue>
  75         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/compresseur?lang_cible=sk" total="11" traduits="9" relire="0" modifs="0" nouveaux="2" pourcent="81.82">
   75        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/compresseur?lang_cible=sk" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  7676                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  7777        </langue>
 • _core_/plugins/compresseur/lang/compresseur_sk.php

  r93910 r95938  
  1010$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
  1111
   12        // E
   13        'explication_url_statique_ressources' => 'URL, ktorá môže obslúžiť statické súbory (obrázky, JS...) bez cookie. Obyčajne je to alternatívna subdoména, ktorá aj odkazuje na stránku.',
   14
  1215        // I
  1316        'info_compresseur_titre' => 'Optimalizácia a kompresia',
   
  1922(javascript)',
  2023
   24        // L
   25        'label_url_statique_ressources' => 'Zdroje URL',
   26
  2127        // T
  2228        'texte_compacter_avertissement' => 'Dajte si pozor na to, aby ste tieto možnosti nenastavili počas vývoja svojej stránky, lebo kompaktné prvky sa stanú nečitateľné.',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.