Changeset 95941 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 13, 2016, 4:34:32 AM (5 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

[Salvatore] svp Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

Location:
_core_/plugins/svp/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/svp/lang/svp.xml

  r95724 r95941  
  5353                <traducteur nom="Serge Markitanenko" lien="http://trad.spip.net/auteur/serge-markitanenko" />
  5454        </langue>
  55         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=sk" total="244" traduits="243" relire="0" modifs="1" nouveaux="0" pourcent="99.59">
   55        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=sk" total="244" traduits="244" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  5656                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  5757        </langue>
 • _core_/plugins/svp/lang/svp_sk.php

  r93946 r95941  
  8484        'config_depot_editable_explication' => 'Umožňuje upravovať údaje v depozitári a priradiť k ním kľúčové slová alebo dokumenty.
  8585                Táto možnosť by mala zaujať každého! Radšej preto nenechajte možnosť "nie"!',
  86         'confirmer_desinstaller' => 'Pozor, odinštalovanie zásuvného modulu – <b>vymazanie</b> jeho údajov z databázy sa nedá vrátiť späť.<br />Ak si týmto krokom nie ste istý, zásuvný modul len deaktivujte.', # MODIF
   86        'confirmer_desinstaller' => 'Pozor, odinštalovanie zásuvného modulu <b>vymaže</b> jeho údaje z databázy a nedá sa vrátiť späť.<br />Ak teda s istotou neviete, či to chcete určite urobiť, zásuvný modul len deaktivujte.',
  8787        'confirmer_telecharger_dans' => 'Zásuvný modul, ktorý bude nahraný do priečonka (@dir@), už existuje.
  8888        Prepíšete tak obsah tohto priečinka.
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.