Changeset 95944 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 13, 2016, 4:35:49 AM (5 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

[Salvatore] facteur Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

Location:
_plugins_/facteur/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/facteur/trunk/lang/facteur.xml

  r95502 r95944  
  3535                <traducteur nom="Ricardo Porto" lien="http://trad.spip.net/auteur/ricardo-porto" />
  3636        </langue>
  37         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/facteur?lang_cible=sk" total="51" traduits="47" relire="0" modifs="3" nouveaux="1" pourcent="92.16">
   37        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/facteur?lang_cible=sk" total="51" traduits="51" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  3838                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  3939        </langue>
 • _plugins_/facteur/trunk/lang/facteur_sk.php

  r95502 r95944  
  3535        'facteur_copies' => 'Kópie:',
  3636        'facteur_copies_descriptif' => 'Kópia e-mailu sa pošle na zadané adresy. Na jednu adresu bude odoslaná bežná kópia a/lebo skrytá kópia.',
   37        'facteur_email_test' => 'Skúšobný e-mail poslať na adresu:',
  3738        'facteur_filtre_accents' => 'Diakritiku meniť na entity html (užitočné najmä pre Hotmail).',
  3839        'facteur_filtre_css' => 'Zmeniť štýly medzi <head> a </head> na "in-line" štýly, užitočné pre webmaily, lebo in-line štýly majú prednosť pred externými.',
   
  4950        'facteur_smtp_secure' => 'Zabezpečené pripojenie:',
  5051        'facteur_smtp_secure_non' => 'nie',
  51         'facteur_smtp_secure_ssl' => 'SSL', # MODIF
  52         'facteur_smtp_secure_tls' => 'TLS', # MODIF
   52        'facteur_smtp_secure_ssl' => 'SSL (zastarané)',
   53        'facteur_smtp_secure_tls' => 'TLS (odporúča sa)',
  5354        'facteur_smtp_sender' => 'Vypísanie chýb (nepovinné)',
  5455        'facteur_smtp_sender_descriptif' => 'Zadané v hlavičke návratnej e-mailovej adresy pri chybe (alebo Return-Path) a pri jej odoslaní metódou SMTP je aj adresou odosielateľa.',
   
  5960
  6061        // N
  61         'note_test_configuration' => 'E-mail bude odoslaný na uvedenú adresu (alebo webmasterovi).', # MODIF
   62        'note_test_configuration' => 'E-mail bude odoslaný na túto adresu.',
  6263
  6364        // P
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.