Changeset 96553 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Apr 10, 2016, 3:32:58 AM (3 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

[Salvatore] contacts Export depuis http://trad.spip.net

Location:
_plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang/contacts.xml

  r95289 r96553  
  1313        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/contacts?lang_cible=fr" total="184" traduits="184" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1414        </langue>
   15        <langue code="nl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/contacts?lang_cible=nl" total="184" traduits="148" relire="0" modifs="0" nouveaux="36" pourcent="80.43">
   16        </langue>
  1517        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/contacts?lang_cible=sk" total="184" traduits="167" relire="0" modifs="0" nouveaux="17" pourcent="90.76">
  1618                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
 • _plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang/contacts_nl.php

  r96533 r96553  
  11<?php
  22// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
   3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/contacts?lang_cible=nl
   4// ** ne pas modifier le fichier **
  35
  46if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
   
  79
  810$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
   11
   12        // A
  913        'associe_a' => 'verbonden met :',
  1014        'associer_a' => 'Te verbinden met :',
   
  1418        'auteur_associe_inexistant' => 'De verbonden auteur bestaat niet ! De auteur moest in de vuilbak verwijderd worden en werd verwijderd ',
  1519        'auteur_lie' => 'Id van de verbonden auteur',
   20
   21        // B
  1622        'bouton_contacts' => 'Contacten',
  1723        'bouton_contacts_organisations' => 'Contacten & Organisaties',
   
  1925        'bouton_rechercher' => 'Opzoeken',
  2026        'bouton_repertoire' => 'Adresboek',
   27
   28        // C
  2129        'changer' => 'Veranderen',
  2230        'chercher_contact' => 'Zoeken',
   
  5159        'creer_auteur_contact' => 'Nieuwe auteur oprichten en aan dit contact te verbinden',
  5260        'creer_auteur_organisation' => 'Nieuwe auteur oprichten en aan deze organisatie te verbinden',
   61
   62        // D
  5363        'definir_auteur_comme_contact' => 'als contact aanwijzen',
  5464        'definir_auteur_comme_organisation' => 'als organisatie aanwijzen',
   
  5666        'delier_contact' => 'Losbinden',
  5767        'delier_organisation' => 'Losbinden',
   68
   69        // E
  5870        'erreur_annuaire_identifiant_existant' => 'Deze identifier werd reeds gebruikt door één van onze ',
  5971        'est_un_contact' => 'Deze auteur wordt als contact gedefinieerd',
   
  6880        'exporter_contacts' => 'Deze contacten in een tabel downloaden',
  6981        'exporter_organisations' => 'Deze organisaties in een tabel downloaden',
   82
   83        // I
  7084        'info_contacts_organisation' => 'Contacten van de organisatie',
  7185        'info_nb_contacts' => 'Verbonden contacten',
   
  7791        'info_toutes_organisations' => 'Alle organisaties',
  7892        'infos_contacts_ou_organisations' => 'Contacten en Organisaties',
   93
   94        // L
  7995        'label_activite' => 'Activiteit',
  8096        'label_auteur_associe' => 'Verbonden auteur',
   
  109125        'liste_contacts' => 'Contactenlijst',
  110126        'liste_organisations' => 'Organisatielijst',
   127
   128        // N
  111129        'nb_contact' => '1 contact',
  112130        'nb_contacts' => '@nb@ contacten',
   
  114132        'nom_organisation' => 'Naam',
  115133        'non_renseigne' => 'Niet ingelicht',
   134
   135        // O
  116136        'organisation' => 'Organisatie',
  117137        'organisation_ajouter' => 'Een organisatie toevoegen',
   
  135155        'organisations_nb' => '@nb@ organisaties',
  136156        'organisations_tout' => 'Alle organisaties',
   157
   158        // P
  137159        'prenom' => 'Voornaam',
   160
   161        // R
  138162        'recherche_de' => 'Opzoeken "@recherche@"',
  139163        'rechercher' => 'Opzoeken',
  140164        'resume_annuaire' => 'Samenvatting van uw adresboek',
  141165        'resume_annuaires' => 'Samenvatting van uw adresboeken',
   166
   167        // S
  142168        'statut_juridique' => 'Juridische statuut',
  143169        'suppression_automatique_de_organisation_prochainement' => 'Zonder uw tussenkomst zal de huidige configuratie v/d  plugin Contacten & Organisaties de automatische verwijdering v/d organisatie binnen enkele dagen teweeg brengen. ',
   
  145171        'supprimer_contact' => 'Dit contact afschaffen',
  146172        'supprimer_organisation' => 'Deze organisatie afschaffen',
   173
   174        // T
  147175        'titre_contact' => 'Details van het contact',
  148176        'titre_contacts' => 'De contacten',
   
  154182        'titre_page_repertoire' => 'Adresboek',
  155183        'titre_parametrages' => 'Parameters instellen',
  156         'tous' => 'Alle',
   184        'tous' => 'Alle'
  157185);
   186
   187?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.