Changeset 98062 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2016, 3:33:30 AM (3 years ago)
Author:
spip@…
Message:

[Salvatore] facteur Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

Location:
_plugins_/facteur/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/facteur/trunk/lang/facteur.xml

  r96795 r98062  
  2626                <traducteur nom="kent1" lien="http://trad.spip.net/auteur/kent1" />
  2727        </langue>
  28         <langue code="nl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/facteur?lang_cible=nl" total="52" traduits="45" relire="0" modifs="6" nouveaux="1" pourcent="86.54">
   28        <langue code="nl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/facteur?lang_cible=nl" total="52" traduits="52" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2929                <traducteur nom="Hanjo" lien="http://trad.spip.net/auteur/hanjo" />
  3030        </langue>
 • _plugins_/facteur/trunk/lang/facteur_nl.php

  r97328 r98062  
  1212        // C
  1313        'config_info_enregistree' => 'De configuratie is opgeslagen',
  14         'configuration_adresse_envoi' => 'Configuratie van het verzendadres', # MODIF
   14        'configuration_adresse_envoi' => 'Configuratie van het verzendadres',
  1515        'configuration_facteur' => 'Postbode',
  16         'configuration_mailer' => 'Configuratie van de mailer', # MODIF
   16        'configuration_mailer' => 'Configuratie van de mailer',
  1717        'configuration_smtp' => 'Verzendwijze',
  1818        'configuration_smtp_descriptif' => 'Kies, wanneer je twijfelt voor de functie PHP mail.',
   
  3333        'facteur_bcc' => 'Verborgen (BCC) :',
  3434        'facteur_cc' => 'Kopie (CC) :',
  35         'facteur_copies' => 'Kopieën:', # MODIF
   35        'facteur_copies' => 'Kopieën:',
  3636        'facteur_copies_descriptif' => 'Deze adressen worden in kopie van de email gezet. Niet meer dan één adres in kopie en/of in verborgen kopie.',
  3737        'facteur_email_test' => 'Een test email sturen naar:',
   
  5252        'facteur_smtp_secure_ssl' => 'SSL (gedeprecieerd)',
  5353        'facteur_smtp_secure_tls' => 'TLS (aanbevolen)',
  54         'facteur_smtp_sender' => 'Return-Path (optioneel)', # MODIF
  55         'facteur_smtp_sender_descriptif' => 'Geef het Return-Path voor de mail aan, bv voor feedback. In SMTP bepaalt het het emailadres van de verzender.', # MODIF
   54        'facteur_smtp_sender' => 'Return-Path (optioneel)',
   55        'facteur_smtp_sender_descriptif' => 'Geef het Return-Path voor de mail aan, bv voor feedback. In SMTP bepaalt het het emailadres van de verzender.',
  5656        'facteur_smtp_username' => 'Naam van de gebruiker:',
   57
   58        // L
   59        'label_facteur_forcer_from' => 'Forceer dit verzendadres wanneer de <tt>From</tt> niet tot hetzelfde domein behoort',
  5760
  5861        // M
   
  7174        // U
  7275        'utiliser_mail' => 'Gebruik de PHP mail functie',
  73         'utiliser_reglages_site' => 'Gebruik de instellingen van SPIP: de getoonde naam is die van de site en het adres dat van de webmaster', # MODIF
   76        'utiliser_reglages_site' => 'Gebruik de instellingen van SPIP: <br /><tt>@from@</tt><br/>De getoonde naam is die van de site en het adres dat van de webmaster',
  7477        'utiliser_smtp' => 'Gebruik SMTP',
  7578
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.